جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنرانی سفيرويژه امريكا درعراق:
با ادامه سياست ايران دربرابر عراق
عراق، امريكا و دوستان عراق
با ايران مقابله خواهند كرد!
عربستان سعودی، كويت و امارات متحده
از دولت و تحولات كنونی عراق حمايت می‌كنند

 
 
 
 
 

زلمای خليل زاد سفير ويژه امريكا درعراق، در آستانه سفر نخست وزير جديد عراق به امريكا و همچنين، پيش از حركت بوش از امريكا بطرف روسيه برای شركت در اجلاس سران گروه 8 به امريكا سفر كرده و طی سخنانی گفت:

 

شماری از كشورهای منطقه كه روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شود،مانند عربستان سعودی ... كويت ... و امارات متحده عربی  اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه تغييرات و تحولاتی كه در عراق صورت گرفته، هميشگی و سودمند است. اما در مورد تهران معتقدم كه اين كشور در تأمين اسلحه، آموزش و پول برای گروههای افراطی سهم دارد دولت عراق نيز هميشه نگران نقش ايران در بی‌ثبات سازی عراق بوده است.

ايران بايد تصميم بگيرد كه آيا برای هميشه والی الابد مخالف با عراقی با ثبات، نيرومند و دموكراتيك خواهد بود يا خير؟

در صورتيكه ايران بخواهد به ناسازگاری خود ادامه دهد دولت عراق دولت آمريكا و ساير دوستان عراق ملزم خواهند بود اقدامات مقتضی را مورد مطالعه قرار دهند تا نگذارند ايران به روشهای بی‌ثبات سازی خود ادامه دهد.  سياست كنونی ايران كه عبارتست از تضعيف دولت عراق و ايجاد دشواری برای حكومت، برای دولت نوری المالكی كه دولتی برای آشتی ملی درعراق است قابل قبول نيست.

مقامات آمريكايی اكنون معتقدند ماهيت نزاع داخل عراق عوض شده و نبرد ميان تروريست‌ها و نيروهای اشغالی به ميزان زيادی جای خود را به جنگ‌های خونين فرقه‌ای ميان شيعيان و سنيان داده است. ايران در اين نزاع بيش از گذشته دست دارد.

خليل‌زاد كه در محل «مركز مطالعات استراتژيك و بين‌المللي» صحبت می‌كرد، مدعی شد:

گروه‌هايی از شورشيان حتا برای مبارزه عليه تروريست‌های غيرعراقی از دولت تقاضای همكاری كرده‌اند. خليل‌زاد بصورت تهديد آميزی اضافه كرد:

اگر ايران كماكان به سياست كنونی خود در ارتباط با عراق ادامه دهد، دولت عراق به اتفاق ايالات متحده و ساير دوستان عراق، به فكر اقدامات لازم خواهند افتاد تا جلوی مداخله‌های اين كشور برای بی‌ثبات ساز عراق را بگيرند.