جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پيام غيرمستقيم وزيرخارجه ج.ا به اجلاس گروه 8
درباره ايران
بدون حضور ج.ا تصميمی نگيريد

 
 
 
 
 

منوچهر متكی وزير خارجه جمهوری اسلامی، درآستانه گشايش كنفرانس سران 8 كشور بزرگ سرمايه داری با هفته‌نامه‌ آمريكايی نيويوركر آبزرور گفتگو كرد. اين گفتگو در واقع پيامی است غير مستقيم برای سران 8 كشور، زيرا متكی درآن توصيه می‌كند كه درباره ايران تصميمی نگيرند و اين در حالی است كه ايران در كانون بحث گروه 8 است.

متكی دراين مصاحبه می‌گويد:

هرگونه تصميم‌گيری درباره‌ ايران بدون مشاركت تهران به فضای مثبتی كه در خصوص برنامه‌ هسته‌يی تهران ايجاد شده، صدمه می‌زند. البته ايران برای همه‌ گزينه‌هايی كه غرب ممكن است اتخاذ كند آمادگی دارد. همان طور كه آمريكا می‌گويد همه‌ گزينه‌ها بر روی ميز قرار دارد، ما هم برای همه‌ گزينه‌ها كاملا آماده‌ايم.

متكی در باره پيش شرط متوقف شدن غنی سازی اورانيوم در طرح 1+5 كه امريكا و تهيه كنندگان طرح روی آن تاكيد دارند، تلويحا گفت كه اصل و گره مسئله بر سر همين بند است. او گفت:

اگر قرار باشد پيش شرط‌ ها را بپذيريم، پس چه چيزی وجود دارد كه درباره‌اش مذاكره كنيم؟

امروز جامعه‌ بين‌المللی بايد درك جديدی از ايران داشته باشد و شايد بيش از هر جای ديگر جامعه‌ی آمريكايی بايد درك جديدی از ايران داشته باشد.

انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رييس جمهور در سال گذشته نشانه‌ای بسيار روشن از آن بود كه ملت ايران به طور كامل به بازيگران مهم در صحنه‌ی بين‌المللی اعتماد ندارد و لازم است كه اين پيام درك شود.