جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ربوده شدن دو سرباز اسرائيلی صرفا يك بهانه بود
حملات جنگی اسرائيل مطابق يك نقشه از پيش تنظيم شده ادامه دارد
پس از سوريه
نوبت ايران خواهد رسيد؟

 
 
 
 
 

كنفرانس رهبران 8 كشور بزرگ سرمايه داری جهان كه وارد روسيه شده اند، از صبح امروز گفتگوهای رسمی خود را در سن پترزبورگ (لنينگراد) در شرايطی آغاز خواهند كرد كه تهاجم نظامی اسرائيل به فلسطين و لبنان می‌رود تا از محدود اين دو كشور گذشته و مرزهای سوريه را نيز پشت سر بگذارد.

بهانه ها يكی پس از ديگری در جهت توجيه جنگ تدارك ديده شده ای كه اسرائيل در منطقه آغاز كرده و هدف نهائی آن رسيدن به مرزهای ايران است فراهم می‌شود. شليك چند موشك به شهر حيفا و چند موشك به سمت يك كشتی جنگی اسرائيلی كه ظاهرا از لبنان و توسط حزب الله شليك شده و خسارات و تلفات احتمالی نيز داشته به سوژه ای تبليغاتی برای توجيه تهاجم نظامی اخير اسرائيل تبديل شده است.

هم ربوده شدن دو سرباز اسرائيلی كه به ظاهرا بهانه تهاجم به فلسطين و سپس لبنان شد و هم موشك پرانی به سمت حيفا و كشتی جنگی اسرائيلی تماما بخشی از يك سناريوی ازقبل تدارك ديده شده است و بايد ديد دست های خود اسرائيل در آنها تا چه حد حضور داشته و عمل كرده است. حملات هوائی و جنگی كه اسرائيل آغاز كرده و می‌رود تا سوريه را نيز شامل شود، نمی‌ تواند بموجب يك نقشه دقيق جنگی و از قبل طراحی شده صورت نگرفته باشد. بنابراين ربوده شدن دو سرباز و شليك چند موشك صرفا بهانه اين تهاجم و جنگ است.

از روز آشكارتر است كه اسرائيل رابطه نظامی سپاه پاسداران با حزب الله لبنان و حماس در فلسطين را بهانه ای مناسب برای كوبيدن سنگرهای اوليه جمهوری اسلامی در منطقه تشخيص داد و اكنون نيز تمام تبليغات جنگی بر محور همين مسئله قرار دارد. يعنی نقش جمهوری اسلامی در رساندن تجهيزات موشكی و جنگی به حماس و حزب الله در يكسال اخير و پيشدستی كردن اسرائيل برای مقابله با اين تدارك جنگی. نابودی مقر حزب الله لبنان نخستين نتيجه گيری از اين پيشدستی است.

دراين ميان، سياست جنگی، برسر كار آمد دولت نظامی- امنيتی در ايران و سخنان تحريك آميز رئيس جمهور جديد و ديگر مقامات دولت جديد و حتی برخی نمايندگان مجلس و امام جمعه ها كمك بزرگی به سناريوی اسرائيل كرد. اگر اسرائيل به آخرين تهديد خود مبنی بر فرصت 72 ساعته به دولت سوريه بعنوان متهم به ربوده شدن دو سرباز اسرائيل، موفق شود با اشغال بخشی از خاك سوريه خود را به مرز عراق برساند، عملا ايران در محاصره كامل قرار خواهد گرفت و تمام محاسبات دولت احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی روی ترس اسرائيل از حماس و حزب الله لبنان و پرهيز از شركت در حمله امريكا به ايران و يا حتی پيشگام شدن خود اسرائيل برای حمله به ايران نقش برآب خواهد شد. بازی هولوكاست و رهبری جهان اسلام توسط جمهوری اسلامی اتمی می‌رود تا به يك فاجعه ملی ختم شود.