ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سردبير روزنامه رسالت
رئيس مركز سياسی موتلفه شد!

 
 
 
 
 

نشريه "شما" ارگان مطبوعاتی موتلفه اسلامی اعلام داشت كه سردبير روزنامه رسالت "كاظم انبارلويی” در جلسه شورای مركز به سمت رئيس مركز سياسی موتلفه اسلامی انتخاب شده و حميد رضا ترقی از اين مسئوليت كنار گذاشته شده است.