ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  معاون سياسی وزارت كشور عوض می شود
زور سردار ذوالقدر
سرانجام بر علی جنتی چربيد
 
 
 
 

 

كشاكش ميان سردار ذوالقدر قائم مقام وزير كشور و علی جنتی معاون سياسی وزارت كشور بتدريج می رود تا به سود ذوالقدر خاتمه يابد. يعنی علی جنتی كه گفته می شود با خودسری ها و خشونت ورزی های ذوالقدر و استفاده ابزاری وی از نيروی انتظامی برای سركوب و بازداشت های گسترده دوران اخير موافق نيست احتمالا از وزارت كشور خواهد رفت. اوج اختلاف اين دو بر سر سركوب های گسترده در آذربايجان و برگزاری دو انتخابات مجلس خبرگان و شوراها در آينده نزديك بود. ذوالقدر با استفاده از حزب پادگانی در تدارك برگزاری دو انتخابات پادگانی است و از حمايت پسر بزرگ علی خامنه ای "مجتبی” نيز برخوردار است، درحاليكه علی جنتی بعنوان معاون سياسی وزارت كشور برگزاری انتخابات را از وظائف خود می داند و با دخالت ذوالقدر در آن مخالف است.

پورمحمدی از رهبران سازمان امنيت موازی در دوران خاتمی كه اكنون وزير كشور دولت احمدی نژاد است، درآخرين مصاحبه مطبوعاتی خود كه روز گذشته درتهران انجام شد، تلويحا ختم  اين كشاكش را به سود ذوالقدر اعلام داشت. دشوار بتوان تصور كرد كه تمركز اين همه قدرت در دست ذوالقدر برای پورمحمدی نيز خوش آيند باشد، گرچه هر دو عضو ستاد ضد اصلاحات در دوران خاتمی بودند و دركنار هم، پشت آن ميز گردی می نشستند كه ميز سازمان امنيت موازی بود و عليرغم حضور محسنی اژه ای روی يكی از صندلی های دور اين ميز گرد، خط نگهدارش حجت الاسلام همه كاره "ميرحجازی” منشی مخصوص رهبر!

وزير كشور در مورد جانشين علی جنتی معاون سياسی وزير كشور گفت: هر كس كه جانشينش شود شما متوجه خواهيد شد. هنوز جانشين به صورت قطعی مشخص نشده است.

پورمحمدی درباره‌ برخی نظرات مبنی بر مخالفت وی با تغيير علی جنتی نيز گفت: ما در حال تصميم‌گيری و مشخص كردن جانشين و جابجايی هستيم و مطمئنا هر جابجايی يك نقاط ضعف و قوتی دارد.