جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

رهبر حزب سوسياليست لبنان
جنگ را ايران به لبنان تحميل كرده

 
 
 
 
 

دولت و مجلس لبنان روال عادی اداره اين كشور را از دست داده اند و تند ترين بحث ها در مجلس اين كشور بر سر موقعيت كنونی و رويدادهای دو سال اخير است. از يك طرف مخالفان خروج سوريه از لبنان و بی سپر شدن اين كشور در برابر ارتش اسرائيل در برابر موافقان خروج ارتش سوريه از لبنان قرار گرفته اند و از طرف ديگر مخالفان حضور سوريه در لبنان اكنون انگشت اتهام را به سوی ايران دراز كرده اند.

از جمله كسانی كه پای ايران را در حوادث اخير لبنان به ميان كشيد "وليد جنبلاط" رهبر دروزی های لبنان، و نماينده پارلمان از حزب سوسياليست مخالف سوريه است، كه گفت: اين جنگ، نبرد لبنان نيست، بلكه جنگی است كه حكومت ايران به لبنان تحميل كرد.