ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه سخنگو:
اعزام استشهاديون ايرانی به لبنان
دست های آشكار و پنهان
ايران را درگير جنگ می كنند

 
 
 
 
 

سخنگوی استشهاديون ايران، در مصاحبه با يكی از سايت های اينترنتی حزب پادگانی بنام "البرز"، دخالت و حضور ايران در جنگ لبنان را رسما اعلام كرد و  گفت : دوگروه استشهادی شامل 27 نفر برای حضور در جبهه جنگ با اسرائيل به لبنان اعزام شدند. او گفت كه اين 27 نفر از ميان 55 هزار نيروی ثبت نام شده انتخاب شده اند!

اين سخنگو خود را محمدی معرفی كرده و اضافه كرد:

آنها ماموريت دارند به هرنحوممكن خود را به لبنان رسانده و درصورت اشغال اين كشورازسوی رژيم صهيونيستی دست به عمليات اشتشهادی بزنند.

اعزام اين نيروها با استفاده از قوانين بين المللی و درپوشش افرادعادی صورت پذيرفته است! آنها بعنوان افراد شخصی به كشورلبنان اعزام شده اند. آنها به دو زبان انگليسی وعربی تسلط دارند.

اين سخنان و اقدامات كه با حمايت سپاه پاسداران صورت می گيرد، عملا تائيدی است بر تبليغات روزهای گذشته اسرائيل و حتی اتهاماتی كه در مجلس لبنان مبنی بر دخالت ايران در حوادث لبنان و فلسطين مطرح می شود. هيچ مرجع كنترل كننده ای در ايران نيست كه جلوی اين اظهارات و كشاندن ايران به ورطه جنگ را بگيرد. درحقيقت، وقتی رئيس جمهور در سخنرانی های خود بر طبل جنگ می كوبد، عقبه انتخاباتی كه او را رئيس جمهور كرده مگر جز اين می تواند بگويد؟