ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

صندوق غيرقانونی مهرالرضا
مقدمه دخالت غير قانونی درانتخابات شوراهاست

 
 
 
 
 

يك عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم بنام "شهبارخانی”، كه ظاهرا فراموش كرده هدف از ايجاد صندوق مهرالرضا بسيج نيرو و بودجه برای پيروزی در انتخابات شوراهاست، با غيرقانونی خواندن صندوق مهر رضا گفت: اگر دولت می‌‏خواهد قدرت خود را در اداره كشور محك بزند، در ايجاد اشتغال محك بزند نه در بدهكار كردن جوانان و مقروض كردن جوانان بيكار به دولت.

ايجاد يك صندوق جديد نياز به قانون مجلس دارد، ولی اخيرا دولت مجلس را دور می زند. اين در واقع نقطه عطفی است برای دور شدن از قانون اساسی.

گويا دولت 320 ميليارد تومانی را كه مجلس برای وام ازدواج در نظر گرفته بود را نيز به حساب صندوق مهرالرضا ريخته كه اين نيز خلاف قانون است. معلوم نيست ما قانون‌‏گذاريم يا دولت.

نهادها و صندوق‌‏هايی كه با قانون مجلس به وجود آمده است, مانند صندوق‌‏های فرصت‌‏های شغلي, سازمان صنايع دستی و ... فقط با قانون مجلس می‌‏توانند ادغام شوند ولی در حال حاضر دولت سرخود اين صندوق‌‏ها را ادغام كرده است تا صندوق مهر رضا را شكل دهد.