جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ايران با اين بيانيه به شورای امنيت می رود
اعلام بيم دولت های1+5
نسبت به مقاصد اتمی ايران
 
 
 
 

 

سفارت انگليس در تهران بيانيه‌ای را از جانب دولت‌های موسوم به ١+٥ منتشر كرد. در اين بيانيه غنی‌سازی اورانيوم در ايران خطری عنوان شده كه اين كشورها حاضر به پذيرش آن نيستند.

در اين بيانيه گفته می شود: بی‌توجهی ايران به نگرانی‌های شورای حكام ‌آژانس بين‌المللی انرژی اتمی عميقا نااميد كننده است... ادامه‌ی فعاليت‌های غنی‌سازی به ايران امكان توسعه‌ی دانش لازم برای توليد مواد همجوشی را می‌دهد كه می‌توانند در سلاح‌های هسته‌يی به كار برده شوند. با توجه به نگرانی مرتبط با مقاصد ايران، ما نمی‌توانيم چنين خطری را بپذيريم.
در بخش ديگری از اين بيانيه رفع تعليق به "اعتماد بين المللی دوباره نسبت به مقاصد ايران " موكول شده است.

بيانيه اعلام می كند كه "رد پيشنهادها از سوی ايران، تنها ترديدها درباره‌ی اهداف ايران را تشديد می‌كند."

در اين زمينه ما گزينه‌ی ديگری غير از ادامه‌ی روند در شورای امنيت سازمان ملل متحد كه دو ماه پيش متوقف شده بود، نداريم. اگر ايران تصميمات شورای حكام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و شورای امنيت را به اجرا درآورده و وارد مذاكرات شود، ما كماكان آماده‌ی چشم‌پوشی از اقدام در شورای امنيت هستيم.