جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  آخرين بيانيه وزرای خارجه 6 كشور تائيد شد
حمايت اجلاس گروه 8
از بردن ايران به شورای امنيت
 
 
 
 

 

همراهی و همآهنگی "پوتين" رئيس جمهور روسيه با ديگر كشورهای گروه 8 در سن پترزبورگ، شايد زير فشار آغاز جنگ جديد در خاورميانه صورت گرفت، اما ترديد نيست كه معلق ماندن طرح 1+5 بين زمين و آسمان از سوی جمهوری اسلامی نيز در اين همسوئی نقش مهمی ايفاء كرد. حاصل اين دو بازی، يعنی پاسخ ندادن به طرح 1+5 و حمله اسرائيل به لبنان و فلسطين در مصاحبه و شادی صدراعظم آلمان "آنجلا مركل" كه آلمان را به جايگاه دوران جنگ سر بازگردانده و نزديك ترين متحد امريكا در اروپا شده بازتاب يافت. مركل در پايان اجلاس سران 8 در روسيه، در يك مصاحبه گفت: من از ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه برای كمك به اجماع سران در ارتباط با حوادث جديد خاورميانه تقدير می كنم. درعين حال، ما هم‌چنان درباره‌ مشكل اتمی ايران با يكديگر متحد هستيم. اجلاس گروه 8 ديروز پايان يافت اما هنوز هيچ سند رسمی و كاملی در باره جزئيات مذاكرات اين اجلاس انتشار نيافته و تنها از دل مصاحبه های مطبوعاتی سران شركت كننده دراين اجلاس است كه می توان حدس زد در آن چه گذشته است.

گروه هشت در بيانيه‌ای كه با عنوان خلع سلاح تصويب كردند، از تصميم وزيران امور خارجه‌ی پنج عضو دايم شورای امنيت و آلمان در پاريس برای رسيدگی به پرونده اتمی ايران در شورای امنيت سازمان ملل متحد حمايت كردند. درعين حال، يكبار ديگر از جمهوری اسلامی خواستند تا به پيشنهاد مندرج در طرح 1+5 درباره توقف غنی سازی اورانيوم پاسخ مثبت بدهد.

وزارت امور خارجه‌ جمهوری اسلامی طرح 1+5 را اينگونه ارزيابی و تبليغ می كند كه مبنای خوبی است برای مذاكره با اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل و آلمان، اما وزير خارجه امريكا "رايس" بدنبال طرح دوباره اين موضع از سوی مقامات ايران، حتی پس از اجلاس گروه 8 گفت: اين طرح برای مذاكره نيست و تهران بايد به طور مستقيم و از طريق كانال "سولانا" همآهنگ كننده سياست خارجی اتحاديه اروپا به اين مجموعه‌ پيشنهادی پاسخ دهد.