ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  فكر نكنيد مجاهد خلق و يا كمونيست كارگری است
اين سليطه
همسر غلامحسين خان الهام است
 
 
 
 

 

 فاطمه رجبی، همسر غلامحسين الهام، سخنگوی سابق شورای نگهبان و سخنگوی كنونی احمدی نژاد كه اخيرا رئيس دفتر وی نيز شده است، مقاله ای در حمايت از بهم زدن جلسه سخنرانی هاشمی رفسنجانی در قم نوشته است. آنچه را می خوانيد از زير چادر و حجاب كامل فاطمه خانم بيرون آمده است. بی حيائی بی حجاب و با حجاب سرش نمی شود. بخوانيد:

 

«اين احكام شديد در مورد مفلوك هايی چون "اكبر گنجی” هم نيست... اين تنبيه های رعب آور درباره "محمد رضاخاتمی” برادری كه رانت "محمد خاتمی” را بهره مند شد و پس از بهره مندی از منابع سياسی و اقتصادی ملت، ....!احكام مورد بحث پيرامون "عدم مشروعيت" سازمان مجاهدين انقلاب هم نيست كه توسط جامعه مدرسين حوزه علميه قم "نا مشروع بودن" آن به لحاظ  "مبانی فكری” صادر شد! و نيز "سروش" و همپالكی هايش را هم كه اصول و مقدسات دين و مذهب را تخطئه كردند، ... شامل نمی شود. همچنين دريوزگانی چون "سعيد حجاريان"…..سخن كوتاه! احكام مذكور را دادگاه ويژه روحانيت صادر كرده است. از اين روی قطعاً محكومان در كسوت روحانيت می‌باشند!؟ بنابراين شايد بتوان تصور كرد اين احكام، مجازات آن دارندگان لباس روحانی است كه در پرتو توسعه اقتصادی و توسعه سياسی ۱۶ سال تمام تئوری پردازان دين‌سوزی و فرهنگ‌ستيزی بودند يا كسانی از اين افراد كه با داشتن مسئوليت قوه مجريه، كودتای خزنده‌ای عليه دين، شريعت و روحانيت و مرجعيت را بی‌باك و صريح و شفاف سردمداری كردند! شايد حكم مجازات آن دارنده لباس روحانی است كه رياست جمهوری خود را آغاز عصر خردگرايی اعلان داشت، و دوران طلايی حضرت امام(ره) را دوران حاكميت احساس و عاطفه ناميد و دين و ارزش‌ها را بنابر سليقه و خواست خود و عشيره‌اش تفسير كرد و حاكميت داد. او كه آقازاده‌ها، برادران و برادرزادگان و مديرانش مافيای قدرت و ثروت تشكيل دادند و سرنوشت ملت و منافع ملی را در دستان خود گرفتند، و دخترش، جنگ با شريعت را پيشگام شد و هم‌اكنون در انگليس با نويسندگان دوران پهلوی به كار علمی- فرهنگی مشغول است و اين مصائب به انجام نرسيد، مگر با پشتوانه سياسی پدر، و رئيس قبيله. ملت حق دارد تصور نمايد اين احكام مربوط به كسی است كه با داشتن لباس و نام روحانی، دستور بانك جهانی و صندوق بين‌المللی را در تعديل حجاب در منبر نماز جمعه تئوريزه نمود، و آنچه از فساد و بی‌حجابی و نابسامانی فرهنگی در امروز رواج دارد، آغازگرش هم اوست كه بنام تفسير قرآن و تبيين احكام با اجرای دخترش به جامعه ارزانی كرده! كسی كه امروز تعرض به ولايت فقيه را آشكارا بيان می‌دارد و تحمل به هدم آن را در خبرگان آتی، مورد توجه قرار داده است و فرزندش در انتخابات نهم، اين وعده را صريحاً بيان داشت و خود به عنوان يك دستورالعمل در حال پی‌گيری آن است-......در جايگاه رياست جمهوری مهد تشيع فرياد برآورد: اگر دين در برابر آزادی بايستد درهم خواهد شكست و سند اين جنگ و شكست را مشروطه پليد انگليسی دانست و در ۸ سال حاكميت خود، فرهنگ‌سوزی را نهادينه كرد و امروز با فريبكاری نگران دين است و از خرافه‌گرايی می‌نالد!هم او كه طلايه‌دار آمريكاپرستی شد .....، در عين آنكه لشگر اراذل اصلاح‌طلب، بارها در اوباش‌گری‌های خيابانی شعارهای ضد اسلامی سردادند و او با تحمل و مدارا به تحسين‌شان پرداخت. وی كه ماجرای ۱۸ تيرماه سال ۱۳۷۸ را به عنوان يكی از پروژه‌های بحران‌سازی عليه نظام اسلامی در پرونده خود دارد و شعار “آزادی انديشه- با ريش و پشم نمی‌شه” از دستاوردهای بزرگ او برای تخريب اسلام و روحانيت و ارزش‌های الهی مردم مسلمان می‌باشد و هرآنچه گسترش بدحجابی فساد و فحشاء فكری، سياسی و اخلاقی است با نام او و رياست جمهوری او عجين است .... همان‌ گفتگويی كه نخستين استقبال كننده آن آمريكای جنايتكار بود و امروز، اين به اصطلاح روحانی با داشتن منبع مالی؟! دور دنيا می‌چرخد و اسلام را با تفسير پروتستانی و غرب‌پسند تبليغ ميكنند... در جايگاه نخستين رئيس جمهور دهه دوم، توسعه را حاكميت داد و خود مسئول و مجری اهداف ويرانگر فرهنگی، سياسی و اقتصادی آن شد و علاوه بر ۸ سال دوره خويش، ‌۸ سال اصلاح‌طلبی را هم معماری كرد ..... و يا با مسخرگی به آن پرداخت و در انتخابات نهم، با فيلمی موهن به ساحت پاك روحانيت خدشه فراوان وارد ساخت .....، و آنگاه كه با قهر ملی، مجبور به ترك صحنه شد، در مقام يك اصلاح‌طلب تمام عيار، براندازی آراء و خواست قاطع ملت را دنبال كرده، و با ترفندهای پی در پی به انتقام‌گيری از اسلام‌خواهی يكپارچه مردم و عدالت محوری رئيس جمهور منتخب آنها می‌پردازد........و امروز كه آگاهی دينمدارانه ملت آنان را طرد كرده است در مجمع تشخيص مصلحت نظام، محفل تشكيل داده‌اند، قوچانی و سعيد حجاريان را برای تشخيص و تدوين استراتژی مصلحت نظام اسلامی در سرای امام عصر(عج) بكار می‌گيرند، و پی در پی نسبت به دين و اقتصاد و سياست خارجی دل نگرانی بروز می‌دهند! يعنی اينكه ما به هيچ روی “خواست ملت را در كنار زدن عوامل و اسباب ذلت و تسلی و سازش ۱۶ سال گذشته در قوه مجريه، تمكين نمی‌كنيم،......در نهايت ممكن است ملت بپندارد كه دادگاه قم اين احكام را برای آن در بردارنده لباس روحانی صادر كرده است كه در مقام دبيری شورای امنيت ملی در دولت گذشته تعليق ۲ سال و اندی تمام مراكز تحقيقات انرژی هسته‌ای را موجب شد و بالا بردن دستها را در برابر چپاولگران و سلطه‌جويان آمريكايی و اروپايی اعلان نمود، و اين شاهكار بی‌سابقه را در راستای اغراض دشمنان اسلام، نقطه درخشان فعاليت ديپلماتيك خود و دولت سابق خواند، و امروز در برابر افتخارآفرينی احمدی نژاد برای تشيع و اسلام و ايران، شعار قاجاری سر می‌دهد كه تازه به دوران رسيده‌ها توان كار ندارند. .........اما نه! مجازات وحشت‌زای مذكور در باره چند طلبه حوزه جعفري(ع) است كه جرم مخوف آنان تنها درخواست سؤال از هاشمی رفسنجانی است. ......... اگر قرار است پس از ۱۶ سال حاكميت ويرانگر توسعه كه شيرازه اقتصاد در كشور از هم گسيخت، خويشاوند سالاری بيداد نمود، فساد اخلاقی در جامعه نهادينه شد. بيگانگان با خيال راحت چشم طمع به استقلال، اقتصاد دين و آئين ملت دوختند، طلاب حوزه علميه قم به جرم درخواست سؤال اينگونه بايد قلع و قمع شوند، وضع منتظران پرسشگران و دردمندان از ديگر قشرهای ملت چگونه خواهد بود؟»