ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  جدال بر سر تركيب مجلس خبرگان آينده
خامنه ای خبرگانی ميخواهد
كه پسرش را جانشين كنند
 
 
 
 

 

درحاليكه احمد جنتی دبير شورای نگهبان تهديد به رد صلاحيت ها برای انتخابات مجلس خبرگان را از هم اكنون آغاز كرده و حتی اعلام داشته كه عدم شركت دراين انتخابات بعنوان اعتراض نيز بيمی به خود راه نمی دهد، در تهران از يك ليست ائتلافی صحبت است كه به ليست "خاتمی- كروبی- هاشمی” معروف شده است. برای تهيه اين ليست تاكنون با 200 جهت اعلام كانديداتوری و قرار گرفتن در ليست صحبت شده است و رايزنی ها همچنان ادامه دارد.

سخنگوی دوره ای جبهه اصلاحات كه شامل 18 حزب و سازمان سياسی است اعلام داشت كه اين جبهه منتظر قطعی شدن ليست خاتمی- كروبی- هاشمی است تا حمايت خود را از آن اعلام كند.

وی گفت كه همه احزاب و سازمان های جبهه اصلاحات به اين نتيجه رسيده اند كه بايد با همآهنگی در انتخابات جديد شركت كنند.

همين سخنگو افزود:

درباره‌ انتخابات خبرگان آتی با توجه به تخصصی بودن آن و هم‌چنين ملاقات‌هايی كه با آقايان خاتمی، هاشمی و كروبی داشته‌ايم، شورا بر آن شد تا از ليست مشترك آن‌ها حمايت كند.

وی درباره تصميم حاكميت به يكجا برگزار كردن انتخابات خبرگان و شوراها گفت:

انتخابات خبرگان و شوراها دو مقوله‌ جدا از هم است و هيچ ارتباطی با يكديگر ندارند و ما علت اينكه اصرار بر همزمانی اين دو را دارند نمی‌فهميم. زمان نيز برای مهيا كردن زمينه انتخابات همزمانی خبرگان و شوراها بسيار تنگ است. ‌بنابراين اين كار يك نوع تهديد و محدودكردن كار شوراهاست.

اهميت مجلس خبرگان از آنجا بيش از دوره های گذشته شده كه همگان بيم دارند رهبر جمهوری اسلامی اين انتخابات را نيز مانند انتخابات مجلس و انتخابات رياست جمهوری بدست حزب پادگانی تحت فرمان خود تبديل به يك انتخابات فرمايشی كرده و مجلس خبرگانی را برپا كند كه در صورت ضرورت رای به فرزند او"مجتبی” بعنوان جانشين علی خامنه ای بدهد، و اين يعنی تكميل طرح تبديل جمهوری به سلطنت يا حكومت. احمد جنتی بعنوان آخرين رسالت خود در جمهوری اسلامی در تدارك اجرای اين سناريوست و از حمايت كامل رهبر نيز برخوردار است.