ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حرف آخر شورای نگهبان:
انقلاب ايران، انقلاب مشروعه بود
رهبر آن هم شيخ فصل الله نوری
 
 
 
 

 

محمد تقی عزيزی سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات استان مركزی، همزمان با سالروز تشكيل شورای نگهبان هر نوع رودربايستی را كنار گذاشته و حرف آخر را زد:

 

شورای نگهبان ميراث ماندگار مشروطه مشروعه و انقلاب مشروطه به رهبری شيخ فضل الله نوری است كه ماموريت دفاع از قوانين دينی مطابق با شرع اسلامی را برعهده دارد.

شورای نگهبان عصاره خون شهيد شيخ فضل‌الله نوری، رهبر انقلاب مشروطه است. آن‌چه امروز به عنوان نظام جمهوری اسلامی داريم در پرتو نظارت فقها و اين دستگاه است.

ايران يكی از دموكرات‌ترين كشورهاست كه درفضای باز سياسی زمينه حضور حداكثری مردم با بالاترين ميزان مشاركت در قالب انتخاب كانديداهای متعدد با ديدگاه‌های متفاوت حزبی و سياسی را فراهم كرده است.

شيخ فضل الله نوری از جمله روحانيون بلند پايه دوران مشروطه و مقيم تهران و مخالف آزادی و مشروطه بود و با پرچم ارتجاع مذهبی در كنار شاه مستبد و آنها كه مجلس را به توپ بستند ايستاد. پس از شكست شاه مستبد و بازگشائی دوباره مجلس، شيخ فضل الله نوری به حكم روحانيون مشروطه خواه، بدليل همكاری با شاه و طرفداری از استبداد و صدور حكم قتل و اعدام عده ای از مشروطه خواهان روحانی و غير روحانی به اعدام محكوم و حكم در باره او اجرا شد.