ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  احكام كودتائی ( اين بار عليه سلطانی)
از سوی دادگاه ضد انقلاب
پشت سر هم صادر می شود
 
 
 
 

 

عبدالفتاح سلطانی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب، به پنج سال حبس و محروميت از كليه‌ حقوق اجتماعی محكوم شد.

سلطانی در يك گفتگوی خبری گفت: دادگاه من را از اتهام جاسوسی كه اساسا بموجب آن دستگيرم كرده و اعلام نيز كرده بودند تبرئه كرده اما درعوض به اتهام افشای اسناد محرمانه به چهار سال حبس تعزيری و به اتهام تبليغ عليه نظام به يك سال حبس تعزيری محكومم كرده است. سلطانی كه از جمله وكلای زهرا كاظمی و اكبر گنجی است و همچنين از بنيانگذاران كانون مدافعان حقوق بشر و عضو رهبری كانون وكلای ايران، در همين گفتگو فاش ساخت كه دادگاه فوق الذكر او را به 5 سال محروميت از كليه حقوق اجتماعی نيز محكوم كرده است.

اين دو محكوميت بسيار شبيه محكوميتی است كه برای ناصر زرافشان وكيل ديگر پرونده قتل های زنجيره ای تعيين كرد. بدين ترتيب، فعالان پيگير پرونده قتل های زنجيره ای، حمله به كوی دانشجويان، كشف كنندگان و افشا كنندگان بازداشتگاه ها و زندان های مخفی و دنبال كنندگان حقوق بشر درايران يكی پس از ديگری راهی زندان می شوند. از جمله اين محكوميت ها، محكومتی است كه برای عيسی سحرخيز بريده اند و باحتمال بسيار، وی نيز بزودی به اوين منتقل خواهد شد.