جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اسرائيل مدعی شد
موشك زلزال ساخت ايران
در بمباران لبنان منهدم شد
 
 
 
 

 

نخست وزير اسرائيل در پارلمان اين كشور حضور يافت و در يك گزارش جنگی، رسما اعلام داشت كه هدف از حمله به لبنان، نه اين كشور، بلكه ايران و سوريه است. او با استناد به اصطلاحی كه بوش در باره ايران، سوريه و كره بكار برده و آنها را محور شرارت اعلام كرده بود، گفت كه حمله اسرائيل متوجه همين محور در خاورميانه است.

نخست وزير اسرائيل اعلام داشت كه عمليات نظامی عليه لبنان خاتمه نخواهد يافت و با شدت بيشتری، تا پاك شدن لبنان از حزب الله دنبال خواهد شد. هيچ آتش بس و مذاكره ای در حال حاضر معنی ندارد.

بدنبال اين سخنرانی تهديد آميز و اعتراف صريح به انگيزه اصلی حمله به لبنان و فلسطين، خبرگزاری ها از اورشليم و از قول مقامات نظامی اسرائيل اعلام داشتند كه جنگنده های اين كشور روز دوشنبه مكانی را در بيروت كه قرار بود از آنجا موشك های دوربرد ساخت جمهوری اسلامی به سوی اسرائيل پرتاب شود، منهدم ساختند. آنها مدعی شدند كه موشك منهدم شده از نوع زلزال ساخت جمهوری اسلامی است و بين 120 تا 160 كيلومتر برد دارد و قادر است شهر تل آويو را هدف قرار دهد.

راكت ها و موشك هائی كه تاكنون از سوی حزب الله بطرف اسرائيل شليك شده بود حداكثر 40 كيلومتر بُرد داشته است. همين خبرگزاری ها از قول مقامات نظامی اسرائيل اعلام داشتند كه حزب الله لبنان بين 10 تا 12 هزار موشك از انواع مختلف با بردهای متفاوت را از تهران دريافت كرده است.