ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هدف از جنگ جديد خاورميانه، "ايران" است
حرف های محافل بالا
از دهان احمدی نژاد دَر رفت!

 
 
 
 
 

بايد برگشت به همكاری و مذاكره با اروپائی ها و از آن شعارهای من درآوردی مذاكره و همكاری اتمی با جهان سوم فاصله گرفت. گروگانگيری دو سرباز اسرائيلی فقط يك بهانه بود، جنگ جديد خاورميانه از قبل طراحی شده، چطور می شود يكشبه جنگی را با يك استراتژِی تنظيم و شروع كرد؟ هدف ايران است، اما از نقط دورتری شروع كرده اند.

 

 

احمدي‌نژاد روز گذشته، در جمع نمايندگان سومين مجلس دانش‌آموزی درتهران سخنرانی كرد. سفير فلسطين هم دراين مراسم بود، كه هنوز معلوم نيست دراين وانفسا تبليغات جهانی درباره دخالت ايران در لبنان و فلسطين، چرا بايد در يك مراسم داخلی سفير فلسطين را جلو انداخت.

احمدی نژاد دراين سخنرانی، ضمنا تكرار حرف های مسئله ساز گذشته خود دربار هولوكاست و فتح بام جهان، البته با زبانی ملايم تر و كمی با احتياط تر، واقعياتی را نيز در لابلای سخنانش مطرح كرد، كه بايد اين بخش از سخنان او را ارزيابی هايی دانست كه در محافل بالاتر از او مطرح است. شايد خود وی نيز دراين محافل حضور داشته و اين حرف ها را مستقيم نيز شنيده باشد، اما چه حضور داشته و چه حضور نداشته، اصل مسئله اينست كه نكاتی كه مطرح كرده بحث جاری در عالی ترين محافل حاكميت است و از اين لحاظ دارای اهميت است و اعتبار انتشار دارد.

ما اين نكات را از ميان سخنرانی پراكنده و پرگوئی های بی محتوای او بيرون كشيده و عينا در زير می آوريم. در بخش مربوط به پرونده اتمی ايران، ظاهرا در راس هرم حاكميت يكبار ديگر رسيده اند به همان سياست مورد تائيد خاتمی، رفسنجانی و حسن روحانی درباره همكاری با اروپا، درحاليكه لاريجانی و احمدی نژاد در ابتدای فتح سنگرهای قدرت بكلی حرف های ديگری می زدند و می خواستند جهان سوم را جانشين اروپا كنند و مذاكره با اروپا را هم ذلت بار ارزيايی كرده بودند. حال بخوانيد از قول احمدی نژاد در سخنرانی روز گذشت او:

 

«داشتن چرخه‌ی سوخت حق مسلم ايران است و ما همان‌طور كه بارها اعلام كرده‌ايم اهل گفت‌وگو هستيم و سياست ما استفاده‌ صلح‌آميز از اين انرژی و همكاری در چارچوب آژانس است. آمريكايي‌ها بي‌جهت سعی در ايجاد اختلاف نكنند. ما با اروپايي‌ها كار را پيش مي‌بريم اگر مشكلی پيش بيايد برای همه اتفاق خواهد افتاد. ما خواهان اين هستيم كه دوستانه بحث را حل كنيم. »

احمدی نژاد درباره جنگ جديد در خاورميانه نيز در وسط پرت و پلا گوئی هايش به اين نكات زير اشاره كرد كه بنظر می رسد تحليل همان محافل راس هرم حاكميت باشد كه او هم به آن ها اشاره كرده است. او گفت:

 

«همه‌ی اتفاقاتی كه در منطقه رخ مي‌دهد به ما هم مربوط مي‌شود. حمله‌ جديد به لبنان يك طرح برنامه‌ريزی شده برای اشغال اين كشور است. اين ‌كه مي‌گويند اسرائيل در مقابل اسارت دو سرباز دست به اين اقدام زده‌ بهانه‌ای بيش نيست. چگونه ممكن است يك ارتش بتواند در يك ساعت عملياتی گسترده و با نقشه‌ای مشخص را انجام دهد؟ آن‌ها برنامه‌ريزی كرده‌اند كه به ايران فشار بياورند. ابتدا افغانستان را گرفتند، سپس به عراق حمله كردند و بعد بحث انرژی هسته‌يی ايران را مطرح كردند اما وقتی ديدند كه نمي‌شود به ديوار محكم ايران مشت زد، رفته‌اند و از نقطه‌ دورتری شروع كرده‌اند و فكر مي‌كنند اگر بتوانند حلقه‌ ضعيف‌تر را باز كنند مي‌توانند فشار بيشتری بياورند.