جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نامه نهضت آزادی ايران به دبيركل سازمان ملل
برای رسيدگی به جنگ و نسل كشی ­
اسرائيل را به شورای جديد
حقوق بشر سازمان ملل ببريد
حاكميت از بيم خويش
تظاهرات حكومتی و جنجالی را
به استفاده از مجامع بين المللی ترجيح داد
سخنان نماينده حزب الله لبنان در تهران، تائيد اتهامات اسرائيل
و امريكا و اروپا به ايران برای دريافت سلاح و موشك از ايران بود:
آنقدر موشك داريم كه تا صد سال بتوانيم بجنگيم!

 
 
 
 
 

درحاليكه درتهران يك تظاهرات حكومتی برای دفاع از حزب الله و حماس در خيابان فلسطين برپا كرده و حكومتيان و مجلسيان نيز در آن شركت كردند، نهضت آزادی ايران برای حمايت از لبنان و فلسطين در برابر تهاجم اسرائيل سياست ديگری را اتخاذ كرد. اين نهضت طی نامه ای به دبيركل سازمان ملل خواهان ارجاع پرونده اسرائيل به شورای جديد حقوق بشر سازمان ملل شد.

بی شك تاثير تبليغاتی اين نامه بيش از تظاهرات دولتی در خيابان فلسطين است كه عملا به ضد تبليغ تبديل شده و به سود اسرائيل برای ثابت كردن رابطه حماس و حزب الله با حكومت ايران تمام خواهد شد.

دولت و حاكميت ايران نمی تواند و نمی خواهد از موضع نهضت آزادی و مجامع بين المللی نظير شورای حقوق بشر وارد شود، زيرا بيم دارد فردا گريبان خود حاكميت را نيز همين شورا بگيرد، در نتيجه همچنان به همان شيوه های گذشته خيابانی متوسل می شود.

نهضت آزادی در نامه خود نوشت:

 

جناب آقای كوفی عنان

دبير كل سازمان ملل متحد

اسرائيل به عنوان يك عضو سازمان ملل متحد، نظير ساير اعضا، وظيفه و تعهد دارد كه از بيانيه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد پيروی كند و قطعنامه‌‏های سازمان ملل متحد را به اجرا گذارد اما دولت اسرائيل به طور مستمر قطعنامه‌‏های سازمان ملل متحد را درباره صلح خاورميانه، به‌‏خصوص درباره خروج از سرزمين‌‏های اشغالی و به رسميت شناختن حقوق فلسطينيان در تشكيل يك كشور مستقل ناديده مي‌‏گيرد.

علاوه بر اين اسرائيل در موارد متعدد، نظير تهاجم اخير به غزه مرتكب نسل‌‏كشی عليه مردم بي‌‏گناه و بي‌‏دفاع فلسطين، از زن و مرد و كودكان شده است.

عمليات نظامی اخير اسرائيل عليه لبنان نمونه ديگری از طغيان عليه معاهدات بين‌‏المللی است. ما اين تهاجمات و ستمگري‌‏ها عليه مردم فلسطين و آغاز جنگ عليه فلسطين و لبنان را شديدا محكوم مي‌‏كنيم. ما از شما مي‌‏خواهيم كه از تمامی امكانات مقام خود برای مجبور ساختن اسرائيل به توقف اين تخلفات استفاده كنيد و پرونده اسرائيل را به شورای نوبنياد حقوق بشر سازمان ملل متحد ارجاع دهيد.

 

تظاهرات حكومتي

 

در حاليكه در ايران امكان هيچ نوع تظاهراتی برای هيچ گروه و سازمان و دسته ای ممكن نيست و نيروی انتظامی فرمان خشن ترين سركوب را از سردار ذوالقدر برای اين كار دريافت كرده است، روز گذشته يك تظاهرات دولتی در خيابان فلسطين برپا شد. درتظاهرات حكومتی تهران تعدادی كفن‌پوش و همچنين دانش‌آموز ملبس به لباس رزم در ميدان فلسطين حاضر شدند.

در آغاز اين مراسم به سوی نمادی از پرچم رژيم صهيونيستی كه از آهن ساخته شده است، سنگ پرتاب مي‌كردند.

صندوق هايی برای جمع كردن كمك‌های نقدی هم در خيابانهای اطراف ميدان فلسطين داير شد.

دراين تظاهرات علی زعيتر، نماينده حزب‌الله لبنان در تهران گفت: اين جنگ اسلام و كفر است.

علت اينكه حزب‌الله اندك اندك از موشك‌هايش استفاده مي‌كند كمبود اين موشك‌ها نيست، بلكه ما اين موشك‌ها را داريم و حاضريم از اكنون تا صد سال بعد با آنها بجنگيم تا به كلی نابودشان كنيم.

پس از آن بنام نمايندگان مجلس شورای اسلامی بيانيه‌ای در محكوم كردن ادامه جنگ در نوار غزه صادر شد كه توسط حسين مظفر، يكی از نمايندگان مجلس خوانده شد.

ابواسامه عبدالمعطی، نماينده‌ حماس در تهران نيز در تظاهرات خيابان فلسطين سخنرانی كرد.

همچنين داودی، معاون اول رييس جمهور نيز در حاشيه‌ی مراسم راهپيمايی ديروز گفت: ملت ما همواره حامی مقاومت لبنان و مردم فلسطين بوده و خواهد بود.

همچنين حجت‌الاسلام والمسلمين علی سعيدی، نماينده‌ی ولی فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و حسين الله كرم، رهبر سابق حزب الله در حاشيه‌ی اين تجمع با خبرنگاران مصاحبه كردند.