ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تهديد های احمدی نژاد و بروجردی را شايد مردم ايران جدی نگيرند
اما جهان؛ آنها را مقامات مسئول می داند و حرفهايشان را جدی تلقی می كند
زمزمه اعلام رسمی
توليد بمب اتم در ايران
مردم بی خبر ايران را گام به گام به سوی جنگ و نابودی می برند
 
 
 
 

 

«رئيس كميسيون امنيت ملی مجلس هفتم كه خود از مقامات امنيتی جمهوری اسلامی است"علاءالدين بروجردی» روز گذشته در يك اظهار نظر تهديد آميز، سخنان احمدی نژاد در آذربايجان را به نوع ديگری مطرح كرد. او گفت:

در صورت صدور قطعنامه عليه ايران در شورای امنيت، خروج از پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای (ان پی تي) در مجلس مطرح می شود. اگر قرار باشد حق غنی سازی از ايران سلب شود، ديگر انگيزه ‌ای برای ادامه حضور در چارچوب ان پی تی باقی نمی ماند.»

اين سخنان از زبان كسی كه سالها معاون وزارت امور خارجه بوده و از چهره های امنيتی اين وزارتخانه نيز بوده، عملا تائيد اين نكته است كه هدف از غنی سازی توليد سلاح اتمی است، چرا كه اگر چنين نبود، چه نيازی به تهديد به خروج از "ان پی تی» و رفع مانع توليد سلاح اتمی بود؟

نظير همين تهديد را احمدی نژاد در آذربايجان كرد، گرچه سخنگوی دولت "الهام" در مصاحبه مطبوعاتی ديروز خود، همچنان بر طبل سياست چند هفته پيش مبنی بر پرهيز ايران از توليد سلاح اتمی كوبيد.(درهمين شماره پيك نت می خوانيد)

علاءالدين بروجردی از منتقدان محمد خاتمی در ارتباط با افشای باند سعيد امامی در وزارت اطلاعات و پيگيری قتل های زنجيره ای بود. او اخيرا نامه ای هم برای كاپيتان تيم فوتبال فرانسه "زيدان" با هدف جلب نظر مسلمانان مقيم فرانسه نوشت كه البته بعدا با مصاحبه ای كه زيدان با تلويزيون فرانسه كرد و از همه جهان بخاطر كله زدن به سينه فوتباليست ايتاليائی عذر خواهی كرد، اين نامه نيز به يكی از سوژه های خنده دار تاريخ جمهوری اسلامی تبديل شد.

اين كه احمدی نژاد اول فكر می كند و بعدا حرف می زند و يا اول حرف می زند و بعدا به از او می پرسند فكر هم كردی و گفتی يا نه؟ و يا بروجردی فكر كرده لفاظی اتمی هم مثل نامه پرانی برای زيدان است، شايد سوژه ای برای بحث و حتی انتقاد و يا مسخره كردن اين چهره ها در داخل كشور باشد، اما آنچه مسلم است، جهان با توجه به مقاماتی كه اين افراد در حاكميت دارند،؛ حرف های آنها را بعنوان اسناد معتبر تلقی كرده و از آن بهره خواهند گرفت.

به همين دليل نگرانی ها نسبت به لگام گسيختگی و پاره شدن همه شيرازه های حكومتی روز به روز بيشتر می شود.