ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

انعكاس جهانی ­
سخنان جنگی رئيس مجلس هفتم
در تظاهرات دولتی خيابان فلسطين

 
 
 
 
 

خبرگزاری اسوشيتدپرس گزارش داد:

حداد عادل، رئيس مجلس شورای اسلامی ديروز با اشاره ضمنی به قدرت موشكی حزب الله لبنان گفت "در نبردی كه هم اكنون در لبنان در جريان است، هيچ نقطه ای از خاك اسرائيل در امان نخواهد بود. او در يك تظاهرات حكومتی عليه اسرائيل در تهران سخنرانی می كرد و با لحن تهديد آميزی خطاب به اسرائيل گفت "شهرهايی را كه در شمال فلسطين (اسرائيل) بنا كرديد در تيررس فرزندان شجاع لبنان است، از اين پس هيچ نقطه ای از خاك اسرائيل در امان نخواهد بود."

 اظهارات رئيس مجلس ايران با موضع رسمی رژيم تهران مبنی بر عدم دخالت در درگيريهای لبنان مغايرت دارد.