ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

قطعنامه جديد و دردست تصويب شورای امنيت
فرمان جهانی  
تعطيل غنی سازی اتمی درايران

قطعنامه جديد شورای امنيت، برخلاف اظهارات تلويزيونی و مطبوعاتی برخی مقامات جمهوری اسلامی، نه برای اعلام پاسخ ايران به طرح 1+5 بلكه فرمان تعطيل همه برنامه‌های غنی سازی و فعاليت های اتمی در اراك و نطنز است و برای سرپيچی از آن تحريم های اقتصادی در نظر گرفته شده است.

 
 
 
 

 

شورای امنيت سازمان ملل متحد وارد شور و مشورت برای صدور قطعنامه ای عليه برنامه اتمی ايران شده است. گفته می شود، اين قطعنامه فردا (يكشنبه) تصويب شده و انتشار خواهد يافت.

عليرغم مانور خبری كه سيمای جمهوری اسلامی روی زمان اعلام نظر ايران در برابر طرح 1+5 می كند و می خواهد اينگونه به مردم تلقين كند كه مسئله درحال بررسی جديد در شورای امنيت نيز بر سر زمان پاسخ است و ايران هم سرگرم آماده شدن برای مذاكره؛ مهم ترين فصول اين قطعنامه، فصول ديگری است.

بموجب قطعنامه جديد كه اعضای دائم شورای امنيت تسليم اين شورا كرده اند، ديگر مسئله بر سر زمان پاسخگوئی نيست، بلكه مسئله زمان اجرای مهم ترين بند طرح 1+5 است. يعنی شورای امنيت می خواهد در قطعنامه جديد خود به ايران تا قبل از پايان ماه اگوست وقت بدهد كه غنی سازی اورانيوم، فعاليت در نطنز و ساخت راكتور اراك را تعطيل كند. يعنی همان مسئله ای كه جمهوری اسلامی با خوش بينی تصور می كرد بر سر آن می تواند چانه زنی كند و با همين هدف نيز علی لاريجانی راهی اروپا شده بود.

قطعنامه ای كه در دست بررسی است، تحريم اقتصادی و حتی ديپلماتيك ايران را بعنوان اولين گام درجهت اقدامات تنبيهی در برابر سرپيچی ايران از متوقف سازی غنی سازی درنظر گرفته است. بدين ترتيب، پاسخی كه ايران بايد بدهد، از سوی شورای امنيت و از هم اكنون اعلام می شود و جائی برای چانه زنی باقی نمی ماند.

اين قطعنامه در وخيم ترين و بدترين شرايط منطقه برای ايران در دست بررسی است. از جمله در خليج فارس و لبنان، كه اخبار آن را در همين مشاره پيك نت جداگانه می خوانيد.