ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اعتراف رسمی و نابخردانه
شورای عالی امنيت جمهوری اسلامی
اعلام امكان توليد سلاح
اتمی در جمهوری اسلامی

بند تهديد آميز بيانيه شورای عالی امنيت جمهوری اسلامي

«... چنانچه مسير تقابل به جای مسير مذاكره انتخاب شود و در صورت هر گونه اقدام برای تحديد حقوق مسلم ملت ايران، برای جمهوری اسلامی ايران چاره‌ای جز تجديدنظر در سياست‌های هسته‌ای آن باقی نخواهند ماند...»

 
 
 
 

 

همزمان با آغاز كار شورای امنيت سازمان ملل روی قطعنامه جديد اتمی عليه ايران، شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی با انتشار يك اطلاعيه، تلويحا همه طرف های مذاكره اتمی با ايران را تهديد به توليد سلاح اتمی درايران كرد. از اطلاعيه ای كه علی لاريجانی بعنوان دبير شورای عالی امنيت آن را امضاء كرده هيچ چيز جز همين تهديد بر نمی آيد و اين نابخردانه ترين بيانيه ای بود كه انتشار يافت. اين بيانيه عملا و رسما اعلام داشت كه ايران قادر است خط توليد سوخت اتمی خود را ببرد روی خط توليد سلاح اتمی.

در بيانيه شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی، ضمن اعلام تاريخ 31 مرداد بعنوان تاريخ پاسخگوئی به طرح 1+5 و با هدف بازداشتن شورای امنيت سازمان ملل از تصويب قطعنامه جديد آمده است:

 

« ... چنانچه مسير تقابل به جای مسير مذاكره انتخاب شود و در صورت هر گونه اقدام برای تحديد حقوق مسلم ملت ايران، برای جمهوری اسلامی ايران چاره‌ای جز تجديدنظر در سياست‌های هسته‌ ای آن باقی نخواهند ماند.  ضمنا متذكر مي‌گردد جمهوری اسلامی ايران به دنبال تنش نيست، اما اگر ديگران فضای متشنج و مشكل ايجاد نمايند، در آن شرايط همه دچار مشكل مي‌شوند...»

پيش از اين بيانيه، احمدی نژاد در جريان سفر به آذربايجان تقريبا همين تهديد را مطرح كرده بود و بدنبال وی، علاء الدين بروجردی رئيس كميسيون امنيت و سياست خارجی مجلس نيز عينا همين را تكرار كرده بود. اكنون با بيانيه ای كه شورای عالی امنيت جمهوری اسلامی منتشر كرد مشخص شد كه در راس حاكميت تصميم نهائی برای اعلام توليد سلاح اتمی و يا دراختيار داشتن سلاح اتمی گرفته شده است. همانگونه كه شورای امنيت و كشورهای بزرگ عضو دائم آن تصميم قطعی خود را برای متوقف كردن برنامه های اتمی ايران گرفته اند.