جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  درگرماگرم تهاجم نظامی اسرائيل
اعلام مالكيت بر 3 جزيره ايرانی
توسط امارات متحده عربی و مصر
 
 
 
 

 

در گرماگرم تهاجم گسترده نظامی اسرائيل به لبنان و فلسطين و در تنگنا قرار گرفتن دو گروه حماس و حزب الله كه آشكار و پنهان وابستگی اقتصادی- سياسی و نظامی به جمهوری اسلامی دارند، امارات عضو امارات متحده عربی، در يك بيانيه مشترك با مصر، حاكميت خود بر سه جزيره استراتژيك نظامی درخليج فارس، يعنی تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسی را اعلام داشتند!

بيانيه اعلام مالكيت بر سه جزيره ياد شده، بويژه حمايت بسيار مهم مصر از اين اقدام، بار ديگر و عليرغم همه خوش خيالی ها و تبليغات رهبران جمهوری اسلامی در باره جهان اسلام و اخوت اسلامی، نشان داد كه هيچيك از كشورهای اسلامی كوچك و بزرگ و دور يا نزديك به جمهوری اسلامی نه تنها احساس نزديكی و همدردی با جمهوری اسلامی ندارند، بلكه منتظر فرصت برای كندن گوشت از تن ايران نيز هستند. بيانيه جديد امارات متحده عربی و حمايت مصر از آن، آن هم در شرايطی كه پرونده ايران در شورای امنيت سازمان ملل گشوده شده و همه كشورهای عربی تلويحا و تصريحا جمهوری اسلامی را مقصر در حوادث جنگی لبنان و فلسطين می دانند، معنای ديگری جز اين ندارد.

درهمين ارتباط، حميد رضا آصفی، شايد در آخرين جلسات توجيهی و سخنگوئی اش با انتقاد از مقطع زمانی صدور اين بيانيه گفت:

«در شرايطی كه اسرائيل مردم بي‌پناه لبنان را هدف حملات خود قرار داده، لازم است كشورهای اسلامی در جهت تقويت وحدت و يكپارچگی جهان اسلام بيش از پيش همكاری كنند.»

گوئی اين كشورها خود نمی بينند اسرائيل سرگرم چه كاری در لبنان و فلسطين است!