جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه مجله "اشترن" با سخنگوی سابق‌كلاه آبی‌های سازمان ملل
حزب الله در محاسبات اشتباه كرده بود

در پايان بمباران هوائی (مانند هرجنگ كلاسيك ديگري) نيروی زمينی اسرائيل تا عمق 8 الي15 كيلومتر در خاك لبنان پيش خواهد رفت و انبارهای مهمات حزب الله را تصرف خواهد كرد. اين عمليات نيز 2 تا 3 هفته طول خواهد كشيد. من مطمئن بودم كه اگر اسرائيل بخواهد روزی به ايران حمله كند، عمليات را با حمله به حزب الله درجنوب لبنان آغاز خواهد كرد. امريكا نيز برای نابودی حزب الله دركنار اسرائيل قرار دارد. حمله متوجه كل لبنان است و عمليات نظامی مدت ها پيش طرح شده بود. اسرائيل می خواهد نقشه سياسی خاورميانه را تغيير دهد.

 
 
 
 
 

 

مجله اشترن چاپ آلمان در شماره 20 جولای خود متن مصاحبه مهم خبرنگار اين نشريه با "تيمورگوكسل" سخنگوی سابق كلاه آبی های سازمان ملل را منتشر كرد.

خلاصه ای از اين مصاحبه را در ادامه می خوانيد:

س- با وجود برتری نظامی اسرائيل، حزب الله موفق به پرتاب موشك به نقاط مختلف اسرائيل شده است و اين باعث جنجال نشاط آوری در كشورهای عربی شده است. آيا اين جنگ يك پيروزی برای حزب الله است؟

ج- خير. حزب الله وضعيت را بسيار نادرست تخمين زده بود. آنها فكرمی كردند از نظر سلاح های مرگبار به تعادلی با اسرائيل دست يافته اند. آنها اصلا فكر نمی كردند كه اسرائيل به آنها چنين همه جانبه حمله كند.

س- آيا حمله صدمه اساسی به حزب الله وارد نكرده؟

ج- هنوز نه. اسرائيل می تواند مراكز حزب الله را تا آنجا كه می خواهد بمباران كند. می تواند جنوب لبنان را به تلی از خاكستر تبديل كند. اما اين ويرانی تاثير قطعی و نهائی روی نيروهای حزب الله نخواهد داشت.

س- چرا؟

ج- حزب الله مراكز فرماندهی خاصی ندارد. آنها از خانه های خود حمله را آغاز می كنند. اگر اسرائيل بخواهد به حزب الله صدمه نهائی را وارد كند بايد پياده نظام وارد عمليات شود. اكنون اسرائيل با بمباران هوائی راه را برای اين عمليات هموار می كند.

س- آيا اسرائيل در صدد تكرار وقايع 1982 است؟

ج- خير. عمليات زمينی بصورت محدود انجام خواهد گرفت. نفوذی حدود 8 تا15 كيلومتر در خاك لبنان.

س- عمليات چه وقت آغاز خواهد شد؟

ج- بزودی. اختيار آغاز عمليات در دست اسرائيل است.

س- برای اشغال لبنان؟

ج- خير. برای ورود. برای يافتن سلاح ها و سپس خارج شدن از آنجا. انبار مهمات گسترده حزب الله مدت هاست مانند خاری در چشم اسرائيل است. از لحاظ تئوری اين عمليات بيش از 2 تا 3 هفته طول نخواهد كشيد.

س- از نظر عملی چطور؟

ج- محاسبات هميشه می تواند نادرست از كار در آيد. چنين خطری همواره وجود دارد. مثلا اينكه چه وضعی می تواند پيش بيآيد اگر حزب الله به پالايشگاه پتروشيمی حيفا حمله كند.

س- آيا اسرائيل فقط در صدد حل مسئله حزب الله است؟

ج- حمله متوجه كل لبنان است. عمليات نظامی مدت ها پيش طرح شده بود. اسرائيل مي

 خواهد نقشه سياسی خاورميانه را تغيير دهد.

س- چرا؟

ج- ارتش اسرائيل با خروج از لبنان در سال 2000 موافق نبود. برای اولين بار اسرائيل از نظر نظامی دچار شكست شد، آن هم نه از يك كشور، بلكه از يك گروه.

س- آيا اهداف استراتژيك هم نقشی بازی می كند؟

ج- من مطمئن بودم كه اگر اسرائيل بخواهد روزی به ايران حمله كند، عمليات را با حمله به حزب الله درجنوب لبنان آغاز خواهد كرد. سلاح های حزب الله حمله ايران را عملا عقيم كرده بودند.

س- می خواهيد بگوئيد كه اسرائيل می خواهد جنگ را از اسرائيل به لبنان بكشاند؟

ج- خير. اما اين كاملا قابل فهم است كه اگر اسرائيل روزی قصد حمله به ايران را داشته باشد قبل از آن بايد حزب الله را خنثی كند.

س- چگونه می شود جنگ را قبل از آنكه دامنه آن بالا بگيرد، متوقف كرد؟

ج- يك تراژدی بزرگ و كشتن بی شمار افراد غير نظامی می تواند ادامه عمليات را برای اسرائيل دشوار سازد.

س- آيا تصور نمی كنيد كه بوش مانع زياده روی های اسرائيل شود؟

ج- به هيچ وجه. زيرا امريكا هم مانند اسرائيل خواهان تضعيف حزب الله است.