هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  انتشار كتاب
نخستين كنگره
نويسندگان ايران
 
 
 
 

 

كتاب"گزيده سخنرانی‌‏های نخستين كنگره نويسندگان ايران" با ویراستاری جدید توسط"نورالدين نوری” از سوی انتشارات "اسطوره" در ايران منتشر شد. كتاب برگزيده‌‏ای از سخنرانی‌‏های ايراد شده در نخستين كنگره نويسندگان ايران است كه در سال 1325 با حضور نويسندگا ن ، شعرا ، ادبا، منتقدان ادبی ايران و تنی چند از ادبای اتحاد شوروی وقت در تهران برگزار شد . مجموعه ای از اين سخنرانی ها و گزارش اين كنگره همراه با شماری عكس از شركت كنندگان و هيات رئيسه كنگره در سال1326  در ايران و توسط انتشارات فارابی منتشر شده بود. يكبار نيز در كانادا در سال 1357 انتشار يافت. هنوز معلوم نيست كه انتشار جديد اين كتاب گزيده ای از سخنرانی های منتشر شده در چاپ های اشاره شده در بالاست و يا همه آن كتاب مجددا و به همت نورالدين نوری انتشار يافته است. پس از دريافت اين كتاب و مقايسه با نسخه های چاپ 1326 و 1357 نتيجه اين بررسی را منتشر خواهيم كرد.

نورالدين نوری در رابطه با انتشار جديد كتاب نخستين كنگره نويسندگان ايران به خبرگزاری ايلنا گفته است:
 برای اولين ‌‏بار نويسندگان و شاعران
ايران با طرز تفكر و ديدگاه‌‏های گوناگون و حتی مخالف و متضاد در كنار هم ‌‏نشستند و به بحث و تبادل نظر ‌‏پرداختند. اين ويژگی ناب يعنی گفتمان و تعامل دوستانه و صميمانه دارای اهميت و تامل است؛ چراكه جامعه ادبی و هنری امروز ايران پس از گذشت حدود 60 سال هنوز نتوانسته است چنين محفلی را گردهم آورد.

"ملك الشعرای بهار" رياست نخستين كنگره نويسندگان ايران را بر عهده داشت. "بهار" در آن روز‌‏ها، وزير فرهنگ بود و رياست اين كنگره را نيز بر عهده داشت. در اين كنگره چهره‌‏های جوانی چون "پرويز ناتل خانلری”, "احسان طبری” , "نيما يوشيج" و "بزرگ علوی”، نظريات پيشكسوتان جلسه كه عمدتا از حاميان ادبيات كلاسيك بودند، از جمله "علی‌‏اصغر حكمت" ، "ذبيح‌‏ بهروز" و "فاطمه سياح" را جسورانه و در عين حال توام با متدهای علمی و آكادميك نقد و بررسی و نظريات خود را مطرح كردند.

( ملك الشعرا بهاراولين سخنران كنگره پس از سخنرانی افتتاحيه مستشارالدوله بود و رياست كنگره كه ساعت 6 و نيم بعد از ظهر 4 تيرماه 1325 كار خود را آغاز كرد برعهده يك هيات رئيسه با تركيب زير بود:

كريم كشاورز- صادق هدايت- ميلانی- بانو محصص، دهخدا – فروزان فر- حكمت ودكترشايگان- پيك نت)


نوری
اضافه كرده است: در اين كتاب با توجه به اينكه تعداد شعرهای شاعران زياد بود، سعی كردم كه در انتخاب آنها دست به گزينش بزنيم .
كتاب در 277 صفحه، شمارگان 2400 نسخه و با قيمت 33000 ريال  منتشر شده است. شماره صفحات چاپ اول اين كتاب 303 صفحه بوده است.