ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنرانی مشترك دكتر ابراهيم يزدی و دكتر احمد شيرزاد
چه دست هائی مانع آشتی ملی است؟
زعمای حاكميت نيز خودشان
قبول كرده اند خطر جدی است

 
 
 
 
 

دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران و احمد شيرزاد از رهبران جبهه مشاركت در نشستی در دانشگاه شريف برخی مسايل سياست خارجی و داخلی ايران را بررسی كردند.

در اين نشست كه به ابتكار انجمن اسلامی دانشگاه شريف برگزار شد، دكتر ابراهيم يزدی تاكيد كرد"زمانی كه كشوری مورد تهديد خارجی قرار می‌گيرد و حتی رهبران تراز اول آن اذعان دارند كه اين خطر جدی است، عقل حكم می‌كند كه در داخل آتش بس و آشتی ملی برقرار كنيم تا هر شهروند در مقابل تهديدات خارجی بايستد، نه اينكه در شرايط تهديد خارجی حتی اعضای يك حزب اجازه برگزاری جلسه برای آموزش اعضای خود را هم نداشته باشند."

يزدی گفت : بايد برای ملت ارزش قائل باشيم و بدانيم كه آنها صاحب خانه اصلی و متولی كشور هستند. اگر حاكميت ملت محقق شود، هيچ قدرتی نمی‌تواند حرف خود را به ما تحميل كند.

احمد شيرزاد نيز در اين نشست گفت: اكنون اتفاقی افتاده كه در 27 سال اخير بعد از انقلاب بی‌نظير بوده است و تغييراتی كه درون حكومت صورت گرفته به مراتب شديدتر از تغييرات اول انقلاب است. اين تغييرات محدود به مديران سياسی كلان نبوده و حتی فرمانداران و بخشداران را نيز تحت تأثير قرار داده است و به تغيير و تحولات در كادر تكنوكرات وزارتخانه‌ها رسيده است.

به گفته شيرزاد "مشخص نيست الگوی سياست خارجی ما قرار است از زاويه‌ انزوا باشد يا تهاجم. زمانی كه اروپا از يك سری پيشنهادهای مشوق خبر می‌دهد و اين پيشنهاد هنوز به رشته‌ تحرير درنيامده، رييس جمهور در سخنرانی خود آن را خنثی می‌كند."

شيرزاد تاكيد كرد: من و بسياری از دوستان ديگر در جبهه‌ اصلاحات و روشنفكران و ملی مذهبی‌ها معتقد به داشتن سلاح هسته‌ای نيستيم و می‌گوييم خاورميانه بطور خاص بايد عاری از اين سلاح باشد. خوشبختانه سياست رسمی نظام نيز رسيدن به سلاح هسته‌ای نيست.

شيرزاد با اشاره به فراز و نشيب سياست‌های هسته‌ای ايران در دو دهه اخير گفت : شورای عالی امنيت ملی و دولت قبل هرچه كه بودند نمی‌خواستند هست و نيست كشور را به مسأله هسته‌ای گره بزنند. من هم داعيه‌ای ندارم كه هرچه در دولت گذشته در باب سياست‌های خارجی و هسته‌ای انجام شده بی ‌كم و كاست بوده است.

ابراهيم يزدی نيز در اين باره گفت: در صورتی كه بفرض ما بمب هسته‌ای داشته باشيم چه می‌شود؟ واقعيت اين است كه بر خلاف تصور، در صورت دستيابی ايران به سلاح هسته‌ای معادلات خاورميانه به هم نمی‌ريزد. آمريكا با استفاده از اين روانشناسی وارونه سعی دارد نوعی صلح مسلح را به ما تجويز كند... بهتر است به اين فكر باشيم كه اگر درآمد حاصل نفت ما به هر دليلی قطع شود چه اتفاقی در كشور می‌افتد. در كشوری كه 80 درصد بودجه‌ آن از نفت تأمين می‌شود بايد به اين فكر باشيم كه دائما وابستگی خود را به نفت كم كنيم و توليد ملی را افزايش دهيم.

دكتر يزدی در مورد انتخابات مجلس خبرگان گفت: كسانی مثل هاشمی رفسنجانی را می‌شناسيم و سوابق سياسی و خانوادگی آنها را پيش و بعد از انقلاب می‌دانيم اما بعضا كسانی به عنوان كانديدای خبرگان مطرح می‌شوند كه حتی سابقه‌ مخالفت با انقلاب را نيز داشته‌اند.

يزدی با اشاره به تهديدها و خطرهای خارجی يادآور شد: پيش شرط برنامه‌های دولت، تحقق حقوق و آزاديهای ملت است... منافع ملی يعنی با توجه به تهديدات كشورهای خارجی بايد بيشتر از پيش نگران خوزستان باشيم

شيرزاد نيز در پاسخ به سوالی در خصوص عملكرد جبهه مشاركت در باب مسأله‌ هسته‌ای، گفت: چندی پيش جبهه‌ مشاركت بيانيه‌ای در مورد مسأله هسته‌ای صادر كرد كه البته اجازه‌ انتشار پيدا نكرد. سياست كلی ما تعامل جهانی و به وجود آوردن حسن اعتماد است و معتقديم كه اعتمادسازی بايد در عملكرد نهادها، سازمانها و سياست خارجی ما بروز پيدا كند.

از انتخابات شورا‌ها به بعد، ياس و سرخوردگی را در روشنفكران نسل جوان و تحصيل‌كردگان شاهد بوديم كه باعث شد ما به اينجا برسيم. ما معتقد بوديم حتی آن وضعيت هم بازدارنده‌تر از وضعيت فعلی بود كه دستمان از هر ابزاری تهی است."  

در شرايط فعلی اگر انحصار يكدستی حاكميت را بشكنيم و با واقع‌بينی سير پيروزی اقتدارگرايان را حداقل در انتخابات شورا‌ها متوقف كنيم، می‌توانيم با كمك همه فضايی را ايجاد كنيم كه اين جناح را خلع سلاح كنيم.