ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اعتراض به اختناق و فضای امنيتی
تحصن 400 دانشجو
در دانشگاه سيستان و بلوچستان
 
 
 
 

 

در پی تحصن شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجويان در دانشگاه سيستان و بلوچستان، حدود 400 تن از دانشجويان به اين تحصن پيوستند. متحصنين به عملكرد تبعيض آميز هيات نظارت بر تشكلها نسبت به انجمن اسلامی دانشجويان، جو اختناق و سركوب در دانشگاه، برخوردهای امنيتی، غير قانونی و غير اخلاقی كميته انضباطی و عدم تشكيل شورای صنفی پس از دو سال معترض هستند.

اين تحصن راس ساعت 18 (شنبه 30 ارديبهشت) آغاز شد و در ساعت 19:30 پايان يافت. در اين مراسم دانشجويان با زدن كفهای ممتد 3 دقيقه ای نسبت به جو حاكم بر دانشگاه و عملكرد مسئولين اعتراض كردند. مراسم با سخنرانی اعضا شورای مركزی انجمن اسلامی و نمايندگان قومی (بلوچ، كرد و ...) در اعتراض به عملكرد سليقه ای و جو ارعاب در دانشگاه ادامه يافت و با خواندن قطعنامه تحصن و سرود يار دبستانی پايان يافت.

قطعنامه پايانی اين تحصن با اشاره بر زمينه های اعتراض دانشجويان گفته می شود: نگاه و رفتار تبعيض آميز "هيات نظارت بر تشكلها"(متشكل از رياست دانشگاه، نماينده وزير و رياست نهاد نمايندگی ولايت فقيه) به عنوان بالاترين ركن تصميم گيرنده و هيات نظارت بر تشكلها متاسفانه با در پيش گرفتن رفتار تقابلی با رنگ و بوی سياسی با برگزاری هرگونه فعاليت دانشجويی مستقل با تمام قوا مخالفت كرده است. به گونه ای كه در طول 20 ماه گذشته حتی با يك درخواست مجوز از طرف انجمن اسلامی كل موافقت نشده است.

قطعنامه متحصنين همچنين از تعليق تشكيل شورای صنفی انتفاد می كند و به پرونده سازی و جو امنيتی ناشی از اقدامات كميته انضباطی بشدت اعتراض می كند.