ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

خشم، شعار، گلوله، سنگ
بزرگترين تظاهرات در تبريز
آنان كه با كاريكاتور محمد بذر پاشيدند، حال توفان درو می كنند!

 
 
 
 
 

تبريز، روز گذشته صحنه بزرگترين تظاهرات اعتراضی مردم بود. آنها برای اعتراض به چاپ يك كاريكاتور در روزنامه "ايران" و مطلبی كه اين كاريكاتور همراه آن بود به خيابان ها ريختند. اين تظاهرات، پس از تظاهرات حزب خلق مسلمان در ابتدای تاسيس جمهوری اسلامی كه به حمايت از آيت الله شريعتمداری در تبريز انجام شد، بزرگترين تظاهرات در اين شهر بود. در تظاهرات حزب خلق مسلمان مردم ايستگاه راديو تبريز را نيز برای مدتی در اختيار گرفته بودند.

تظاهرات بعدازظهر ديروز در خيابان راسته كوچه و ميدان نماز آغاز شد و سپس سيل جمعيت به سمت استانداری آذربايجان شرقی به حركت در آمد. از ديگر سوی شهر تبريز نيز صدها دانشجوی  معترض دانشگاه تبريز برای پيوستن به اين تظاهرات به حركت در آمدند. آنها نيز از مقابل دانشگاه تبريز و با شعار دفاع از حقوق ملی آذری ها به حركت در آمدند تا در مقابل استانداری به مردم معترض بپيوندند.

سدی كه نيروی انتظامی و نيروهای ويژه برای جلوگيری از پيوستن تظاهر كنندگان دو سوی شهر به يكديگر ايجاد كرده بودند موجب واكنش های خشونت آميز شد، كه هنوز گزارش دقيقی از نتيجه آن منتشر نشده است. بازار تبريز نيز تعطيل شد، و بازاريان و كسبه نيز به تظاهر كنندگان پيوستند.

با واكنش خشونت آميز نيروی انتظامی و گارد ويژه برای متفرق كردن تظاهر كنندگان، مردم به سمت بانك ملی، خيابان راسته كوچه، خيابان شريعتی و سه راه امين تغيير مسير دادند و حمله به اماكن دولتی دراين مسيرها آغاز شد. باز شدن شيلنگ های پرقدرت خودروهای آتش نشانی و شليك گاز اشك آور و سپس شليك هوائی دامنه خشونت را وسعت بخشيد. مردم دست به سنگ بردند و ساختمان استانداری و فرمانداری اهداف اين سنگ پرانی شدند.

ميدان ساعت تبريز، چهارراه منصور و آب رسانی و دانشگاه تبريز صحنه های خونين اين تظاهرات و واكنش خشونت آميز نيروهای ويژه و انتظامی گزارش شده است.