جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گفته ميشود: پيش شرط های امريكا برای مذاكره
به رسميت شناختن اسرائيل
همكاری با طرح خاورميانه بزرگ
 
 
 
 

 

شايعاتی كه از چند روز پيش در محافل سياسی ايران با احتياط  و تعجب بسيار زمزمه می شد، با آخرين مصاحبه وزير خارجه امريكا كه 48 ساعت پيش با يك شبكه تلويزيونی انجام داد تا حدود زيادی تائيد شد.

اخباری كه درمحافل سياسی ايران زمزمه می شود، آنست كه امريكا شرط گفتگو و مذاكره مستقيم با جمهوری اسلامی و حتی قبول برخی برنامه های اتمی ايران- به شرط نظارت دائم و غير نظامی بودن آن- را موكول به پيش شرط:«آغاز روند به رسميت شناختن اسرائيل و همكاری با طرح خاورميانه بزرگ» قرار داده است. امريكا، تلويحا، در پاسخ به نامه ای كه احمدی نژاد برای بوش فرستاده، قبول مشروعيت حاكميت كنونی ايران و موجوديت جمهوری اسلامی را با دو شرط بالا را قبول كرده و آن را از كانال های ويژه خود به اطلاع ايران رسانده است. فصل جديد گفتگو و مذاكره با زلمای خليل زاد نماينده ويژه امريكا در عراق دارای اين اهميت و ويژگی بسيار دشوار است و به همين دليل پذيرش فراخوان جديدی كه وی برای ديدار و مذاكره با ايران در بغداد يا تهران داده، هنوز مورد بررسی است.

در روزهای اخير لحن راديو اسرائيل نسبت به جمهوری اسلامی و حتی حوادث خونين زاهدان كه تاكنون با آب و تاب آن را پخش می كرد نيز تغيير كرده و در روزهای اخير، اين عمليات را كار اشرار و تروريست ها اعلام می كند. اين نرمش می تواند بر نتيجه سياست دوران انتظار پاسخ ايران به پيام امريكا باشد.

"كاندوليزا رايس" وزير خارجه امريكا در يك مصاحبه جديد تلويزيونی با شبكه"فاكس نيوز ساندی” اعلام كرد:

آمريكا برای پايان دادن به برنامه هسته‌‏ای ايران ضمانت‌‏های امنيتی پيشنهاد نمی‌‏كند. ايران در سيستم بين‌‏المللی دردسرساز و حامی اصلی تروريسم است، بنابراين ضمانت‌‏های امنيتی روی ميز قرار ندارد. زمانی كه مقامات اروپايی گزينه‌‏هايی را برای تعامل با ايران را بررسی می‌‏كردند، از آمريكا خواستار تضمين‌‏های امنيتی نشدند. آنچه ما درباره آن گفت‌‏وگو كرديم ارائه پيشنهادی است كه برای ايران شفاف سازد، گزينه‌‏هايی برای مطرح شدن وجود دارد. يا اينكه جامعه بين‌‏المللی ايران را تحريم می‌‏كند و اقداماتی عليه اين كشور در پيش می‌‏گيرد يا راهی برای ايرانی‌‏ها وجود دارد تا نگرانی‌‏های هسته‌‏ای غيرنظامی آنها را برطرف كند. زمانی كه ايران اسرائيل را تهديد می‌‏كند و برای خسارت زدن به نيروهای نظامی آمريكا، خشونت در جنوب عراق را تحريك می‌‏كند، عجيب است كه ارائه ضمانت‌‏های امنيتی را بررسی كنيم.