ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ديدار فراكسيون اقليت مجلس با هاشمی رفسنجانی
مجلس بی خاصيت هفتم
و شرايط بحرانی كشور
 
 
 
 

 

گروهی از نمايندگان مجلس از فراكسيون اقليت با هاشمی رفسنجانی ديدار و درباره‌ مسائل كشور گفت‌وگو كردند.

رفسنجانی با اشاره به شرايط كشور و با پذيرش دغدغه‌های نمايندگان، دوری از اختلافات را در شرايط كنونی لازم و ضروری عنوان كرد و گفت: مقابله با اين شرايط هوشياری فراوانی را می‌طلبد.

كم كاری مجلس در تصويب قوانين ضروری و مورد نياز كشور، نگرانی از وضعيت پرونده هسته‌يی، نا امنی در مرز‌های شرقی كشور، عدم تعهد مجريان به برنامه‌های مصوب و چشم انداز 20 ساله، بحران در وضعيت بورس، سيستم بانكی و افزايش تورم، گرانی و بحران بيكاری اهم نگرانی‌هايی بود كه از سوی اين نمايندگان در اين ديدار مطرح شد.