ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  وزير خارجه عربستان:
با ادامه غنی سازی در ايران
جنگ همه را تهديد می كند
 
 
 
 

 

درحاليكه خبرگزاری های دولتی و برخی روزنامه های جنگ طلب داخل كشور از كوتاه آمدن امريكا و فشار كشورهای خليج فارس به امريكا برای مصاحبه و مذاكره با ايران خبر و تفسير پخش كرده اند، "عرب نيوز" گزارش داد:

وزير كشور عربستان سعودی از ايران خواست كه به درخواست جامعه جهانی برای متوقف  ساختن غنی‌سازی اورانيوم و دوری از حمله‌ خارجی از خود واكنش مثبت نشان دهد.
 ملك نايف، وزير كشور عر
بستان سعودی افزود: جهان به برنامه‌ اتمی ايران با سوء ظن می‌نگرد و اين برای منطقه ای كه همه ما در آن زندگی می كنيم خطر آفرين شده است.
پاسخ منفی ايران
، به كشورهای خارجی بهانه‌ صدمه زدن به ايران را می دهد.
هياتی از شورای همكاری خليج فارس بزودی برای تشويق ايران به واكنش مثبت
به خواست جهانی راهی اين كشور خواهد شد. ما ترديد داريم كه جامعه‌ جهانی اجازه‌ ادامه‌ غنی‌سازی اورانيوم را به ايران بدهد.  همه به ياد داريم كه كارخانه‌ی هسته‌يی عراق پيش از تكميل توسط اسراييل بمباران شد.  ما باور داريم كه مسابقه‌ی تسليحات هسته‌يی ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد و به كشورهای قدرتمند برای دخالت در امورمان بهانه می‌تراشد.
نايف
همچنين از ايران و ساير كشورها خواست كه در امور عراق دخالت نكنند. در باره روابط دو كشور عربستان و ايران نيز، وزير خارجه عربستان گفت: همانگونه كه در عربستان سعودی ما شيعه داريم و در ايران نيز سنی ها هستند. آنها، هر دو شهروند كشورهای خود هستند.

اهميت اين سخنان در آنست كه دو وزير خارجه آلمان و روسيه در خليج فارس بسر می برند و وزير خارجه عربستان سعودی چند روز پيش از امريكا و از ديدار و گفتگو با "رايس" وزير خارجه امريكا به كشورش بازگشته است!