ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تظاهرات و تعطيل بازار در اردبيل  
 
 
 

 

در پی انتشار كاريكاتوری در روزنامه ايران كه به اعتراض در تعدادی از شهرهای اذربايجان انجاميده است، بازار اردبيل نيز روز گذشته تعطيل شد. بازاريان اردبيل به دعوت اتحاديه صنفی خود و خودجوش در بعضی مناطق اقدام به تعطيلی مغازه‌‏ها كرده و با تجمع در يكی از خيابان شهر به تظاهرات دست زدند.
در اين تجمع چند ساعته  بازاريان توهين به قوميت‌‏ها و مسئولين فرهنگی كشور را محكوم كردند