ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تحصن در دانشگاه چمران اهواز  
 
 
 

 

همزمان با تظاهرات و تحصن در دانشگاه های سيستان و بلوجستان ، تهران و اميركبير دانشجويان دانشگاه چمران اهواز نيز در اعتراض به عملكرد هيات نظارت و حراست دانشگاه و محدود شدن فضای فرهنگی دست به يك تحصن 6 ساعته زدند.

در اين دانشگاه نيز انتخابات شورای صنفی دانشگاه با دخالت هيات نظارت و رد صلاحيت 90 نفر از 250 كانديدای شركت‌‏كننده برگزار شده است.

در زمان برگزاری انتخابات دانشكده مهندسی، بين يكی از دانشجويان ردصلاحيت شده با پرسنل حراست كه قصد داشت زودتر از زمان مقرر صندوق اخذ رای را برای شمارش باز كند، درگيری پيش آمد كه در نهايت حدود 300 نفر از دانشجويان پس از تحصن مقابل دانشكده، به سمت دفتر رييس دانشگاه حركت كردند.
با خودداری رييس دانشگاه از ملاقات با دانشجويان، آنان به سمت ساختمان مركزی دانشگاه حركت كردند كه با دخالت مشاور رييس دانشگاه و قول مساعد وی مبنی بر اينكه يكی از معاونين به همراه رييس حراست در آمفی تئاتر دانشگاه برای پاسخگويی به دانشجويان حضور خواهند يافت، به تحصن خود پايان دادند.
متحصنين در پايان با صدور قعطنامه ای از برخوردهای حراست با دانشجويان و فضای نامناسب و امنيتی دانشگاه انتقاد كردند.