ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دهها تن كشته و مجروح شدند
تظاهرات مردم درنقده
به جنگ خيابانی انجاميد
 
 
 
 

 

همزمان با برپائی يك راهپيمائی حكومتی كه ملاحسنی درشهر اورميه ترتيب داده بود، تا تظاهرات مردم در این شهر و در شهر تبريز را محكوم كنند، در نقده مردم ريختند به خيابان و خونين ترین تظاهرات را برپا كردند. درتظاهرات نقده دهها تن كشته و مجروح شده اند كه تا كنون شمار كشته شدگان آن تا 10 تن گزارش شده است.

اداره فرهنگ و ارشاد نقده را مردم، مانند ساختمان سیمای جمهوری اسلامی در اورمیه آتش زدند و بدنبال آن فرمانداری اين شهر به آتش كشيده شد. دهها تن در جريان اين يورش ها و مقابله ای كه نيروی انتظامی با آنها كرد كشته و مجروح شدند و تا ساعاتی پس از نيمه شب نيز مردم خيابان ها را ترك نكردند و زد و خورد ادامه يافت.

سايت های خبری داخل كشور از درج هرگونه خبری در باره تظاهرات رو به گسترش در آذربايجان و كردستان منع شده اند و به همين دليل اخبار بسيار جسته و گريخته ای از تظاهرات خونين نقده تاكنون منتشر شده است.