ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  هاشمی در نماز جمعه ديروز:
پس از 10 روز وقفه
لحن غربی ها بار ديگر تند شده
هر روز مردم قدرتمندتر ‌شده و حقوق خود را مطالبه می‌كنند
دركنار امنيت، بايد به آزادی ها توجه كنيم
 
 
 
 

 

هاشمی رفسنجانی، در خطبه‌های نماز جمعه‌ در خطبه های ديروز نماز تهران، هشدار داد كه لحن غربی ها و بويژه امريكا و انگلستان كه طی 10 روز گذشته در ارتباط با ايران ملايم شده بود، يكبار ديگر و از روز 5 شنبه تند شده است. هاشمی گفت:

هيچ‌گاه به دنبال سلاح هسته‌يی نبوده‌ايم و تاكنون در اين ارتباط نيز خلافی انجام نداده‌ايم. شما به خودتان سوء ظن داريد.

از قدرتمندان دنيا انتظار داريم كه سر عقل بيايند و در منطقه آشوب و اغتشاش به وجود نياورند، چرا كه اگر مساله‌ای به وجود آيد خود آنها آسيب خواهند ديد.

هاشمی با اشاره به تظاهرات تبريزگفت:

مسوولان بايد در جبران تاثر مردم اين منطقه تلاش كنند. عوامل نفوذی نيز از اتفاقات رخ داده در اين مناطق سوءاستفاده كرده‌اند و اين بايد برای همه‌ی ما اعم از آذری‌ها و غير آذری‌ها درس و هشدار باشد.

در اين دوره شاهد هستيم كه احزاب و  NGOتقويت شده‌اند و خواسته‌ها و مطالبات مردم واقعی‌تر شده است، هر روز مردم قدرتمندتر می‌شوند و حقوق خود را مطالبه می‌كنند.

ناراضی شدن بخشی از پيكره‌ جامعه، امنيت آن جامعه را به خطر می‌اندازد و بايد ظلم‌ها و تبعيض‌ها از بين برود.

نبايد با بی‌تدبيری نسبت به مطالبات قومی (ايران) برخورد شود؛ چرا كه بی‌تدبيری چالش ايجاد می‌كند.

كسانی كه خواهان رفاه، اشتغال، سلامت، تحصيل، حقوق بازنشستگی و مسايل اين‌چنينی هستند در حال حاضر در قالب NGO ها جمع شده و حقوق خود را مطالبه می‌كنند.

اگر امروز امنيت می‌خواهيم، بايد به خواسته‌های حق جامعه توجه كنيم. اين خواسته‌ها آزادی، رفاه، تحصيل، اشتغال و توجه به فرهنگ‌ها و تمايلات مختلف است.

در برخی از دوره‌ها در كنار امنيت، مساله‌ آزادی ناديده گرفته ‌شد؛‌ در صورتی كه ما بايد در كنار امنيت، به آزادی نيز توجه كنيم.