ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پشت صحنه
تدارك تظاهرات دولتی تبريز
 
 
 
 

 

راهپيمايی دولتی چند هزار نفره تبريز با دستور شورای مركزی جمعيت موتلفه اسلامی و با برنامه ريزی شورای هماهنگی تبليغات اسلامی آذربايجان شرقی صورت گرفت. ظهر روز سه شنبه چند تشكل و سازمان سياسی و نظامی در تبريز با هم ملاقات كرده و برنامه اين راهپيمائی را تنظيم كردند:

 

1- نماينده وزارت اطلاعات و امنيت شعبه تبريز

2- جمعيت موتلفه اسلامی شاخه تبريز

3- هيأت رزمندگان اسلام شمال غرب كشور

4- سازمان تبليغات اسلامی آذربايجان شرقي

5- شورای اسلامی اصناف و سياست گذاری بازار شعبه تبريز

6- نمايندگان سپاه پاسداران – وزارت آموزش پرورش – صدا و سيمای مركز  تبريز و نيروی انتظامی .

 

در اين جلسه برگزاری يك راهپيمائی دولتی و فرمايشی در راس امور قرار گرفت.  شورای هماهنگی تبليغات اسلامی كه ازسوی جمعيت موتلفه ای اسلامی موظف شده بود پيشنهاد برگزاری يك راهپيمائی دولتی عليه تظاهرات مردم در تبريز را در شورای سياست گذاری استان ارائه دهد.

( بيشتر اعضای  شورا هماهنگی تبليغات اسلامی در سراسر كشور هرچند كه كاركنان سازمان تبليغات اسلامی می باشند ولی تحت نفوذ جمعيت موتلفه  اسلامی هستند )

جلسه ظهر روز سه شنبه در ساختمان مركزی استانداری آذربايجان شرقی برگزار شد و توافق شد كه شبكه استانی آذربايجان شرقی از ساعت 15 بعدازظهر تبليغات اين راهپيمايی دولتی را در دستور كار خود قرار داد. خبر راهپيمايی ابتدا از راديو و سپس از تلويزيون منتشر شد ولی با وجود سازماندهی گسترده و با وجود شركت نيروهای بسيجی و هيئت رزمندگان شمالغرب كشور  و حضور اجباری بازاريان جمعيت چندانی در اين راهپيمائی فرمايشی به چشم نمی خورد.

با توجه به جمعيت چند ميليون نفری تبريز گفته می شود در اين راهپيمائی بين دو تا سه هزار نفر آنهم از نيروهای استانداری – شهرداری – سپاه پاسداران – صدا و سيما – سازمان تبليغات اسلامی – هيئت رزمندگان شركت داشتند.

اين راهپيمايی فرمايشی و دولتی دو يا سه هزار نفره در حالی در تبريز برگزار شد كه فعالان سياسی هويت طلب آذربايجان مدعی شده اند در هفته آينده تظاهرات ميليونی در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار خواهند كرد.