ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  رهبران دو حزب عمده كردستان ايران درامريكا
"ايران فدراتيو"
همايش وسيع سياسی در واشنگتن
 
 
 
 

در روزهای اخير، چهره هائی از ميان فعالان سياسی خارج از كشور، برخی فعالان سالهای گذشته در داخل كشور، كه پس از پيگردهای امنيتی جمهوری اسلامی به مهاجرت آمده اند و همچنين رهبران دو حزب عمده كردستان ايران( حزب دمكرات كردستان ايران و كومله) وارد واشنگتن شده اند. به اين عده، فعالانی نظير دكتر چهرگانی با ليستی از خواست های مردم آذربايجان و برخی فعالان بلوچ نيز اضافه شده اند. اين درحالی است كه گفته می شود، محسن سازگارا، علی افشاری، عطری و... نيز به اين جمع پيوسته اند. همه آنها قرار است در يك همايش شركت كنند كه محور بحث آن "فدراتيو درايران" گزارش شده است. با برخی از اين چهره ها، "برنز" معاون وزارت خارجه امريكا ملاقات كرده و با برخی ديگر، دختر ديگ چينی معاون قدرتمند بوش كه در وزارت خارجه امريكا نقش همآهنگ كننده در امور ايران را برعهده گرفته است.

ورود اين افراد به واشنگتن همزمان بوده است با ورود و حضور بلر و نخست وزير اسرائيل به امريكا و در امريكا.

گفته می شود رهبران كرد ايرانی با "برنز" ملاقات كرده اند. درعين حال سه بار تاكيد تونی بلر درجريان سخنرانی ها ومصاحبه هايش در سفر اخير به امريكا مبنی  بر بزرگ بودن ايران برخی زنگ ها را بصدا در آورده است. اين جمله اولين بار از دهان "شارون" نخست وزير سابق اسرائيل، پيش از اولين سكته مغزی اش بيرون آمد. او گفت: ايران زيادی بزرگ است!

پوشش اخبار اين همايش كه گفته می شود انستيتو "انترپرايس" هدايت اصلی آنرا برعهده دارد و با جان بولتن نماينده امريكا در سازمان ملل درارتباط مستقيم است، به راديو صدای امريكا و شخص "بهارلو" واگذار شده است. قرار است اين راديو از دوشنبه آينده (فردا) تبديل به راديو تلويزيون 24 ساعته به زبان فارسی شود. رياست آن گفته می شود به انوشيروان كنگرلو سپرده شده است. درحال حاضر قوی ترين راديوی فارسی زبان برای داخل ايران، كه پارزيت های حكومتی قادر به مقابله با آن نيستند "صدای امريكا"ست كه بخش تصويری آن را نيز شامل می شود و براحتی قابل دسترسی است.

در يك خبر ديگر، بدعوت وزير خارجه امريكا "رايس"، وزير خارجه عراق "زيباری” نيز راهی واشنگتن شده است.