ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سيد حسين خمينی و سالگرد درگذشت آيت الله خمينی
از آيت الله خمينی نامی مانده
و از انقلاب سال 57، نام آن!


 

 
 
 
 

سيد حسن خمينی فرزند احمدی خمينی و نوه آيت الله خمينی در آستانه سالگرد در گذشت آيت الله خمينی طی سخنانی در مقبره آيت الله خمينی گفت:

دروغ، تحريف نقل قول ناقص و تفسير نادرست از سخنان امام آفت هايی هستند كه بروز پيدا می‌‏كند و امروز جامعه را فرا گرفته و آينده را تهديد می‌‏كند.

می گويند اما فرمود قلم ها را بشكنيد. بايد ديد كه امام در طول عمرشان فقط همين جمله را در اين زمينه بيان داشته اند؟ و آيا نبايد به مقطع زمانی و شرايط آن زمان كه اين جمله گفته شده دقت كرد؟
نمونه ديگر از نقل قول ناقص از امام بحث جمهوريت و اسلاميت است كه بارها از سوی افرادی با تفكرات مختلف مورد مناقشه قرار گرفته است.همان طور كه امام در مورد جمهوری اسلامی گفتند" جمهوری اسلامی نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش".

مفاهيمی همچون اسلام آمريكايی، اسلام مرفهين، كوخ نشينان و مستضعفان، متحجرين و بسياری مطالب ديگر هم از دغدغه های امام(ره) بوده است، آما آيا واقعا به اين موضوعات از منظر امام پرداخته شده است؟

آيا به فريادهای امام در باره اسلام آمريكايی ، اسلام مرفهين، اسلام كوخ نشينان،  مستضعفان، اسلام متحجرين و بسياری ديگرعمل شده؟