ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ادعای رهبر
"انسجام كم نظير"
سرانجام بر ايران حاكم شده
آنچه به عقل آيت الله خمينی نرسيده بود به عقل رهبر جديد رسيد!
به حاكميت دوگانه در كشور كه ترويج می شد؛ سرانجام
پس از 28 سال خاتمه داده شد و قوای سه گانه، شدند "يك گانه"!

 
 
 
 
 

 

رهبر جمهوری اسلامی، روز گذشته برای نمايندگان مجلس كه به ديدار وی برده شده بودند تا برای انتخابات هيات رئيس جديد مجلس از وی رهنمود بگيرند سخنرانی كرد. او با اشاره به شورش های مردم، تظاهرات دانشجوئی و مسائل اتمی، ابتدا مدعی شد:

 

انسجام كم‌نظير كنونی در كشور، موجب تلاش دشمن برای برخی تحريكات و تشنج‌های قومی و مذهبی شده است. امروز همانند سال‌های اول انقلاب، جمهوری اسلامی ايران در ميدان هماوردی‌های سياسی صاحب ابتكار است و رقبای او و قدرت‌ها در مواضع انفعال هستند.

از ديگر شاخص‌ها، انسجام و وحدت كنونی در كشور و در ميان قوای سه‌گانه است، در مقطعی بر روی حاكميت دوگانه در كشور كار شد و دشمنان نيز با انواع شيوه‌ها آن را ترويج كردند؛ اما آن‌چه اكنون بروز يافته، انسجام ملت و دولت و همه مسوولان است.

‌در هيچ جای دنيا چنين صحنه‌هايی وجود ندارد كه يك رييس‌جمهور در شهر‌های كوچك و بزرگ مورد استقبال اين چنين جمعيت عظيمی قرار گيرد و اين نمونه بارز انسجام ميان ملت و مسوولان است.

رهبر جمهوری اسلامی در بخش ديگری از سخنان خود، به دفاع از نامه احمدی نژاد به بوش كه درواقع ابتكار خود وی بوده است كرده و گفت:

نامه رييس‌جمهور محترم به رييس‌جمهور آمريكا نيز ابتكار خيلی خوبی بود زيرا در عرصه مسائل جهانی، ابتكار، جرات و وارد ميدان شدن و ديگران و رقبا را به دنبال خود كشيدن، حرف اول را می‌زند.

مصوبه مجلس برای لغو تعليق فعاليت‌های هسته‌ای در صورت گزارش و يا ارجاع پرونده به شورای امنيت نيز يكی از بهترين مصوبه‌های مجلس در طول برپايی نظام جمهوری اسلامی بود.

برای مقابله با فشارهای قدرت های خارجی نيز، ضمن مقاومت بايد مقاوم‌سازی دل‌ها و فكرها نيز انجام گيرد و بافت عمومی كشور مقاوم‌سازی شود.

تلاش برای تشنج‌آفرينی و تحريكات قومی و مذهبی نيز شيوه دشمنان و آخرين تير تركش آنان است. اين حركت نيز به طور قطع با شكست مواجه خواهد شد.