ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  جلوگيری از اجتماع دانشجويان در مقابل مجلس
شايعه حركت بطرف تهران
از تبريز، زنجان، اردبيل، اروميه
 
 
 
 

 

بيش از 200 دانشجوی آذربايجانی دانشگاه های تهران روز گذشته به قصد تحصن در مقابل مجلس راهی منطقه شدند كه با صف نيروی انتظامی روبرو شدند. پليس و نيروی انتظامی اجازه اين تحصن و تجمع را نداد و خيابان های اطراف مجلس را بست. يگان های ويژه در اطراف متروی بهارستان به مقابله با دانشجويان اعزام شدند و آنها را پراكنده كردند.

درگيری پليس و دانشجويان تا ميدان سپاه ادامه يافت و عملا كار به تظاهرات و شعارهای خيابانی كشيد. شماری از اين دانشجويان توسط نيروی انتظامی و لباس شخصی ها دستگير شدند كه از سرانجام آنها گزارشی منتشر نشده است.

سردار طلايی فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ كه خود اين عمليات را رهبری می كرد، در باره شايعات مربوط به حركت مردم از شهرهای تبريز، زنجان، اردبيل و اروميه به طرف تهران و برای تظاهرات اعتراضی  گفت:

از حركت معترضين به سمت تهران اطلاعی ندارم،‌ اما راههای ورودی به شهر تهران بسته نيست

نيروی انتظامی در حالی به دانشجويان اجازه تجمع در مقابل مجلس را نداد، كه تعدادی از نمايندگان آذربايجانی مجلس از صبح منتظر معترضين بودند و به همين دليل حتی در مراسم ديدار با رهبر شركت نكرده بودند.


يك نماينده مجلس بنام مهرانگيز مروتی ازخلخال گفت: ما نمی دانستيم كه دانشجويان در پشت مترو تجمع كرده اند و نيروی انتظامی مانع از ورود آنها به خيابان مجلس شده است نيروی انتظامی با اين اقدامات تنها رعب و وحشت ايجاد می كند

اسماعيل جبارزاده، عشرت شايق، نماينده تبريز، محمد عباسپور نماينده اروميه مهرانگيز مروتی نماينده خلخال از جمله نمايندگان آذری زبان بودند كه داخل مجلس منتظر تجمع معترضين و سخنرانی در بين آنها بودند و جملگی از حضور معترضين در پشت مترو اظهار بی اطلاعی كردند
در همين حال عابد فتاحی نماينده اروميه از حركت ده هزار نفر از معترضان آذری زبان از اروميه، اردبيل، تبريز. و زنجان به سمت تهران برای تجمع در مقابل مجلس خبرداده است.