جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  خبرهشداردهنده "يونگه ولت"
بزرگ ترين مانور نظامی
تركيه، اسرائيل، فرانسه وامريكا
 
 
 
 

 

روزنامه چپگرای يونگه ولت چاپ آلمان نوشت:

«جمعه گذشته يكی از بزرگترين مانور های نظامی تركيه و  متحدان استراتژيك آن (امريكا و اسرائيل) در سواحل آنتاليا انجام شد.

 در اين مانور گسترده نظامی نيرو های نظامی  از جمله كشتی های جنگی كشور های آمريكا، فرانسه، پرتقال و تركيه حضور داشتند.

انگيزه انجام اين مانور بی سابقه، آمادگی مقابله با سلاح های كشتار جمعی (اشاره تلويحی به خطرموشكی ايران) اعلام شده است. اين مانور، تمرينی برای حمله نظامی به جمهوری اسلامی ارزيابی شده است.»