جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

شرق الاوسط اخبار محافل سياسی ايران را تائيد كرد
جمهوری اسلامی در سراشيب
سازش های غافلگير كننده
ايران تسليم اتمی می شود
و كنار امريكا و اسرائيل می نشيند
جمهوری اسلامی در يك كنفرانس بين المللی، با حضور امريكا، اسرائيل،
عراق، 6 كشور خليج فارس و اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل
توقف غنی سازی را به شرط حمله نشدن به ايران می پذيرد.

پيك نت 2 خرداد: پيش شرط های امريكا برای مذاكره
به رسميت شناختن اسرائيل همكاری با طرح خاورميانه بزرگ

 
 
 
 
 

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن به نقل از منابع فرانسوی فاش ساخت:

بزودی، در يك كنفرانس بين المللی، احتمالا مقامات جمهوری اسلامی و اسرائيل در كنار هيات های نمايندگی اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل، عراق و شش كشور خليج فارس حضور خواهند يافت.

اين حضور و تشكيل همايش مورد اشاره، در چارچوب عقب نشينی های ايران در فعاليت های اتمی و زير پوشش گرفتن تضمين های امنيتی انجام می شود.

شرق الاوسط نوشت، كه كشورهای آلمان، فرانسه، انگليس، آمريكا، روسيه و چين (اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل) به همراه ايران، عراق و شش كشور عضو شورای همكاری خليج [فارس] برای بررسی امنيت منطقه، پايان جنگ و خونريزی درعراق و دادن تضمين امنيتی به ايران تشكيل جلسه خواهند داد. اين اجلاس تحت عنوان يك همايش امنيتی تشكيل می شود و به پيشنهاد امريكا، كه اين كنفرانس را نيز بخشی از تلاش خود در طرح خاورميانه بزرگ می داند قرار است اسرائيل نيز دراين كنفرانس شركت كند.

اگر همه مقدمات فراهم شده در كنفرانس مذكور تحقق يابد، امريكا( و اسرائيل) به جمهوری اسلامی تضمين خواهند داد كه حمله نظامی به اين كشور انجام نخواهد شد. در عوض ايران نيز از هم اكنون پذيرفته كه غنی سازی اورانيوم را تا سطح كنونی (زير 5 درصد) متوقف كرده و همه نوع نظارت سازمان انرژی اتمی را برای كنترل غنی سازی در ايران بپذيرد.

قرار است در همين كنفرانس مذاكرات ديپلماتيك و رسمی جمهوری اسلامی و امريكا نيز آغاز شده و ادامه يابد. در همين كنفرانس قرار است جمهوری اسلامی موجوديت و امنيت اسرائيل در منطقه را تضمين كرده و به هرگونه دخالت در فلسطين، لبنان و عراق پايان بدهد.

 ( در هفته های گذشته، برخی شنيده های سياسی در ارتباط با  پيشنهاد امريكا به مقامات جمهوری اسلامی برای به رسميت شناختن اسرائيل مطرح شده بود كه در پيك نت انتشار يافت. آن خبر را در لينك زير می توانيد بخوانيد)

http://www.peiknet.com/1385/10khordad/02/index02.htm