ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه خبری سخنگوی دولت
خبرنگاران
مشت بر سندان دولت نكوبند!
 
 
 
 

 

مصاحبه مطبوعاتی غلامحسين الهام سخنگوی دولت روز گذشته برگزار شد. الهام در اين مصاحبه با اشاره به حوادث اذربايجان گفت: شنيده‌ايم كه برخی از منابع بيگانه از اختصاص اعتبارات خاص برای اين حوادث خبر داده‌اند و بعضی از شبكه‌های ماهواره‌ای نيز سعی می‌كردند گروه‌هايی را در داخل كشور در جهت برهم زدن امنيت ملی و داخلی ايران تحريك كنند، رويكرد كلی آنها ايجاد تفرقه بويژه تفرقه‌ی هويتی و قومی در كشور بوده است، ولی خوشبختانه نتوانستند نقشه‌ی شوم خود را اجرا كنند.

سخنگوی دولت مدعی شد كه اسناد و مدارك زيادی دارند كه برخی بيگانگان و بدخواهان ملت ايران اين توطئه‌گران را از نظر اجرايی و رويكردی هدايت كرده‌اند تا امنيت داخلی كشور را برهم بزنند و باعث ايجاد اختلافات قومی و هويتی شوند.

الهام با اشاره به تظاهرات بسيجی ها و نظاميان در تبريز كه حتی آيت الله شبستری در تبريز هم در محافل بازاری اعتراف به ساختگی بودن آن و واكنش منفی مردم در برابر آن شده گفت: اين مردم بودند كه با حضور خود نشان دادند راهی كه دشمنان می‌روند، اشتباه است و مشت بر سندان می‌كوبند. مردم غيور اين منطقه با مشت‌های محكم خود پنجه‌های ضعيف اين ياوه‌گويان را خرد كرده‌اند.

دولت اجازه نمی‌دهد افراد و گروه‌های اندكی بخواهند امنيت مردم را به خطر بيندازند، مردم نيز خود اين امر را قبول نمی‌كنند. دولت نسبت به اين افراد بی‌تفاوت نيست و خوشبختانه همانطور كه گفتم خود مردم منطقه نيز با حضور به موقع‌شان جلوی بی‌نظمی‌ها را گرفتند.

خبرنگاری در مورد سخنان اخير دادستان كل كشور مبنی بر ده برابر شدن قاچاق اسلحه در پنج سال گذشته پرسيد و اين‌كه نيروهای نظامی و انتظامی در اين ارتباط چه اقدامی انجام داده‌اند؟

الهام در پاسخ با تاكيد بر اين‌كه مسوولان امنيتی در اين ارتباط هوشيار هستند و اقدامات لازم را انجام می‌دهند، گفت: مسوولان قضايی نيز بايد با قاچاقچيان اسلحه برخورد كنند. ما در اين ارتباط دچار خلا قانونی نيستيم، پس با توجه به قوانين موجود بايد رسيدگی قاطعی نسبت به اين امر بكنند.

سخنگوی دولت به حضور بيگانگان در مناطق مرزی به‌و يژه مناطق جنوبی كشور اشاره كرد و گفت: حضور بيگانگان در منطقه خود باعث ايجاد مشكل از جمله دامن زدن به ناامنی‌ها می‌شود، اما دولت تلاش می‌كند با برهم زنندگان امنيت برخورد كند.

الهام در پاسخ به خبرنگاری كه دليل بی عملی دولت و احمدی نژاد را در قبال حوادث اذربايجان پرسيد ، گفت: موضع دولت شفاف و روشن است. به بيراهه نرويد. مسائل اين‌چنينی كه مطرح می‌شود مشت بر سندان كوبيدن است.

سخنگوی دولت عقب نشينی در عرصه غنی سازی را تاييد كرد و گفت: ما اعلام كرده‌ايم كه غنی‌سازی را برای توليد سوخت می‌خواهيم و برای سوخت نيز غنی سازی 5 /3 درصد تا 5 درصد كافی است و مسوولان نيز بر اين امر تاكيد دارند ما فكر می‌كنيم اين ميزان از غنی سازی برای تهيه و توليد سوخت كافی است و بر اين امر تاكيد می‌كنيم و مشكلی در اين جهت نداريم.