ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اخبار جنبش دانشجوئی
آزادی عده ای از دستگير شدگان
مصاحبه رئيس دانشگاه تهران
بازداشت عضو رهبری انجمن اسلامی اميركبير
اعتراض به جلوگيری از نقد دولت

 
 
 
 
 

معاون دانشجويی دانشگاه تهران مدعی آزاد شدن دانشجويان دستگير شده رويدادهای چند شب گذشته كوی دانشگاه شد.

وی گفت: هنوز فهرستی در مورد اينكه چه تعداد از دستگيرشدگان دانشجو و چه تعداد غير دانشجو بوده‌اند به ما اعلام نشده است. آمار دقيقی از تعداد دانشجويان آزاد شده هم نداريم.»

    شورای صنفی كوی دانشگاه تهران در بيانيه‌ای اعلام كرد: هيچ دانشجوی ساكن كوی دانشگاه در بازداشت نيروی انتظامی نمی‌باشد و تا آزادی دستگيرشدگان روزهای بعد از آن نيز به پيگيری‌های خود ادامه می‌دهيم.

تعدادی از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی ايران نيز روز دوشنبه با تجمع مقابل دفتر رياست دانشگاه به صادر نشدن اجازه برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشجويان اعتراض كردند.  دانشجويان حاضر در تجمع خواستار برگزاری انتخابات شدند.

معاون رييس دانشگاه با حضور در جمع دانشجويان، از آنها خواست تا از هر دانشكده، يك  نماينده در اتاق رييس دانشكده حضور يابد. سپس دانشجويان بعد از يك ساعت انتظار، با رييس دانشگاه صحبت كردند. اعضای شورای مركزی دانشگاه خواستار آن شدند تا اجازه‌ برگزاری انتخابات صادر شود و هيات نظارت به موضوع رسيدگی كند.

دكتر فتحی - رييس دانشگاه علوم پزشكی دانشگاه ايران - به دانشجويان تجمع‌كننده گفت: مطمئن باشيد با درخواست شما مخالفت نخواهد شد. حق دانشجو است كه از دموكراسی و آزادی صحبت كند. هيات نظارت بايد پاسخ دهد كه به چه دليل اجازه‌ برگزاری انتخابات داده نشده است.

يكی ديگر از دانشجويان معترض گفت: نقد دولت، وظيفه دانشجو است و منفعل كردن فضای دانشگاه به هيچ نتيجه‌ای نخواهد رسيد.

رييس دانشگاه نيز خطاب به اين دانشجويان گفت: در نقل و انتقالات بايد آرامش داشته باشيد.

يكی از دانشجويان معترض پرسيد: چطور بعد از شش ماه نامه‌نگاری اجازه‌ برگزاری انتخابات داده نشده است؟ فضای انفعال بدتر از فضای انتقاد است. اين نظام، نظام جمهوری است يا حاكميت اسلامی؟

دانشجويان با رييس دانشگاه در خصوص نشريه‌ انجمن اسلامی و فعاليت‌های اين انجمن صحبت كردند.

فتحی گفت: قول می‌دهم در هفته آينده به نامه ای كه شما دراين موارد بنويسيد پاسخ داده شود و وضعيت انتخابات دانشگاه علوم پزشكی ايران تا هفته آينده مشخص خواهد شد.

 

جمعی از دانشجويان و اعضای انجمن اسلامی دانشگاه‌های بوعلی سينا و علوم پزشكی همدان امروز (دوشنبه) در دانشكده علوم پايه دانشگاه بوعلی سينا تحصن كردند.

در اين تحصن اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه‌های بوعلی سينا و علوم پزشكی همدان خواستار برگزاری انتخابات اعضای شورای عمومی انجمن و حضور ناظر در آن شدند.

رييس دانشگاه گفته است: انتخابات انجمن به ترم آينده موكول می‌شود.

در ادامه اين تحصن، دانشجويان با اعتراض به تعويق انتخابات گفتند: در مهرماه آينده چه چيزی وجود دارد كه الان وجود ندارد؟

 

اعضای شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير كبير نيز ظهر ديروز با تحصن مقابل سلف مركزی دانشگاه، نسبت به «بازداشت دبير انجمن اسلامی اين دانشگاه» اعتراض كردند.

ياشار قاجار هنگاميكه تصميم داشت وارد دانشگاه شود، مقابل در دانشگاه، عده‌ای كه مشخص نيست وابسته به كجا بودند او را به زور سوار اتومبيلی كرده‌ و برده‌اند. هنوز هيچ مرجعی مسووليت بازداشت او را قبول نكرده است. دانشجويان به اين نوع رفتارها اعتراض دارند.

 

رييس دانشگاه تهران با رد و بی‌اساس خواندن برخی شايعاتی درباره اساتيد دانشكده حقوق گفت: بازنشستگی اساتيد، عادی و بر اساس مقررات دانشگاه است كه هر سال انجام می‌شود.

آيت الله عميد زنجانی در حاشيه مراسم تقدير از دانشجويان نمونه درباره بازنشستگی برخی از اساتيد دانشكده حقوق دانشگاه تهران، در عين حال تصريح كرد: تلاش شد حتی الامكان تا اساتيدی كه به رتبه استادی رسيده‌‏اند اما در سن بازنشستگی قرار دارند، حفظ شوند.

بيشتر بازنشستگان مربی و يا استاديار هستند و تعداد اندكی از دانشياران نيز بازنشسته شده‌‏اند كه سن آنها بيش از 65 سال بوده است و مشمول مقررات بازنشستگی می‌شوند.

در ليستی كه از اساتيد بازنشسته حقوق ارائه شده، اسامی اساتيدی وجود دارد كه دو سال پيش بازنشسته شده‌‏اند و همچنين اسامی اساتيدی نيز به چشم می خورد كه هنوز بازنشسته نشده‌‏اند.