جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هشدار محترمانه وزير خارجه آلمان به ايران
پاكت طرح محرمانه اتمی
از وين به تهران رسيد
توقف كامل غنی سازي
 در صدر پيشنهادات جديد
وحدت1+5 برای ايستادگی در برابر ايران بزرگترين دستآورد اجلاس وين
و محرمانه شدن پيشنهادات بزرگترين دستآورد مقامات حاكميت كنونی جمهوری اسلامی

 
 
 
 
 

وزرای خارجه كشورهای عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد، پس از دو مذاكرات فشرده، سرانجام پيشنهادهای اتمی خود را كه نمی تواند فراتر از آن پيشنهادهائی باشد كه بوش و رايس پيش از آغاز به كار اين اجلاس بيان كرده بودند، در يك پاكت در بسته به تهران فرستادند. بی شك متوقف كردن همه فعاليت های غنی سازی در راس پيشنهادات مندرج دراين پاكت قرار دارد. يگانه نكته مهم در تصميم اخير اعضای دائم شورای امنيت آنست كه با اعلام محرمانه بودن پيشنهادات، به طرف ايرانی خود امكان دادند تا به دور از چشم مردم و رسانه ها مسائل مطرح شده دراين نامه را بررسی كرده و نظر خود را اعلام دارند، تا مذاكرات اتمی برود به پشت صحنه. اين خواستی است كه تاكنون بارها عنوان شده بود. يعنی از قول طرف های ايرانی مذاكره اتمی گفته شده بود كه ايران مايل است سازش كند اما به شرط آن كه محرمانه باشد و اعلام نشود تا در داخل كشور با واكنش روبرو نشود. اين كه ايران اكنون به اين پيشنهادها جواب مثبت خواهد داد يا نه، بحثی جداگانه است، دراينجا دليل محرمانه اعلام شدن پيشنهادات مورد بحث است، كه به نوعی پاسخ مثبت به خواست هميشگی طرف‌های ايرانی است.

از هر طرف و با هر امتيازی كه دولت و مقامات كنونی مذاكره كننده اتمی ايران پيشنهاد جديد را پذيرفته و با سرهای پائين بر سر ميزی بنشينند كه امريكا هدايت آن را برعهده دارد، شكست بزرگی برای سياست ماجراجويانه ايست كه فرماندهان نظامی و رهبر تدوين و تحت پوشش انتخابات رياست جمهوری به مردم تحميل كردند. اين شرايط به مراتب عقب تر از شرايطی است كه دولت خاتمی در آن قرار داشت و بيم وهراس حاكميت كنونی نيز كه اصرار در محرمانه بودن مذاكرات بر همين اساس است!

 

وزير خارجه جديد انگلستان، كه خبر تصميم  جديد وزيران خارجه كشورهای عضو دائم شورای امنيت را اعلام داشت، گفت:

«ما بر سر يك سری از پيشنهادهای گسترده به عنوان مبنای بحث با ايران به توافق رسيديم. ما آماده‌ايم تا چنانچه ايران همانگونه كه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی درخواست كرده است، تمام فعاليت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری اورانيوم را متوقف كند، مذاكرات را از سر بگيريم. دراينصورت رسيدگی به پرونده اتمی ايران در شورای امنيت متوقف می شود و بار ديگر پرونده ايران به سازمان انرژی اتمی بازگردانده خواهد شد.

ما همچنين توافق كرديم كه اگر ايران به اين پيشنهاد جديد عمل نكرد و به مذاكرات نپيوست، گام‌های آتی احتمالی را در شورای امنيت برداريم.»

بدين ترتيب، بزرگتری موفقيت برای اجلاس اخير، نه تهيه طرحی برای پيشنهاد به ايران، بلكه تفاهمی است كه با روسيه و چين بدست آوردند و با اطمينان از رد پيشنهادات جديد از سوی ايران می روند كه يكپارچه در شورای امنيت عمل كنند.

وزير خارجه آلمان "اشتاين ماير" نيز در ارتباط با پاكت محرمانه و جديد اعضای دائم شورای امنيت برای ايران گفت: «رد اين پيشنهادها از سوی ايران، شورای امنيت سازمان ملل متحد را بر آن خواهد داشت تا تحريم هايی را عليه ايران تصويب كند.»

وزيرخارجه آلمان شادی خويش از تفاهم بدست آمده ميان همه اعضای شورای امنيت سازمان ملل در اجلاس اخير در وين را با اين جمله بيان داشت:« طرح اروپا مورد تاييد آمريكا، چين و روسيه نيز قرار گرفت و از اين لحاظ اهميت آن برای ايران آشكار است.»

درواقع تاكيد بر "اهميت آن برای ايران آشكار است" يك هشدار به ايران ميتواند باشد.