ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

644 تذكرآبكی
مجلس هفتم تذكر می دهد
دولت نهم دَرِ كوزه می گذارد

 
 
 
 
 

مجلس هفتم واقعا بی نظير ترين مجلس تاريخ جمهوری اسلامی است. با هيچ دوره ای قابل مقايسه نيست. رهبر اين يكی را خيلی درست گفت و ارزيابی درستی در جريان ديدار اخير مجلسيان با رهبر ارائه داد. كار مجلس شده تذكر به دولت و كار دولت شده گذاشتن اين تذكرات در "كوزه" و خوردن آبش!

خبرگزاری های داخلی بيلان كار سه ماهه آخر سال 84 مجلس هفتم را در آستانه انتخاب هيات رئيس جديد اعلام كردند. بموجب اين آمار در آن سه ماه مجلس در مجموع 644 تذكر به مسوولين كشور داده است.

129 تذكر به رئيس جمهور، 51 تذكر به وزير كشور، 79 تذكر به وزير جهادكشاورزی، 33 تذكر به وزير بازرگانی، 49 تذكر به وزير نيرو، 59 تذكر به وزير راه و ترابری، 37 تذكر به وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكی، 25 تذكر به وزير صنايع و معادن، 34 تذكر به وزير نفت

وزير امور اقتصادی و دارايی 18 تذكر

وزير آموزش و پرورش 19 تذكر

وزير امور خارجه 26 تذكر

وزير اطلاعات 3 تذكر،

وزير رفاه و تامين اجتماعی 7 تذكر،

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی 24 تذكر،

وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح 4 تذكر،

وزير مسكن و شهرسازی 7 تذكر،

وزير ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات 12 تذكر

وزير كار و امور اجتماعی 7 تذكر،

وزير دادگستری 2 تذكر،

وزير علوم، تحقيقات و فناوری 18 تذكر،

وزير تعاون 1 تذكر.

قدرت مردم در حمايت مردمی است و حمايت مردم هم زمانی است كه خودشان انتخاب كرده باشند. وقتی اين دو دركنار هم نيست، يعنی مجلسی كه بی قدرت است و برايش كسی تره هم خرد نمی كند. دليل اين ارزيابی جز همين بيلان سه ماهه آخر سال گذشته می تواند باشد؟