ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ادامه دانشجو ربائی در تهران
تظاهرات اعتراضی در دانشگاه امير كبير
تظاهرات دانشجويان دختر در مشهد

 
 
 
 
 

تظاهرات دانشجويان دختر در مشهد

دانشجويان دختر دوره شبانه دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به شرايط بد بهداشتی و خدماتی و افزايش نا هماهنگ شهريه خوابگاه در مقابل سازمان مركزی دانشگاه اين شهر دست به تظاهرات زدند و خواهان گفت وگو با رئيس دانشگاه شدند. آنها نسبت به دخالت حراست در امور خوابگاه نيز اعتراض داشتند.

 

 

دانشجو ربائي

جمعی از دانشجويان دانشگاه صنعتی اميركبير نيز در اعتراض به ربوده شدن دو دانشجوی عضو انجمن اين دانشگاه، درحالی كه عكس‌هايی از اين دو دانشجو را در دست داشتند تريبون آزاد در مقابل سالن اجتماعات مركزی دانشگاه برگزار كردند.

فضای دانشگاه را ارعاب و تهديد فرا گرفته و هرجا صدايی بلند می‌شود. ترسی كه در ميان دانشجويان حاكم شده باعث شده كه هر روز اعمال قدرت در فضای دانشگاه بيشتر شود. ما مخالف چنين اقداماتی هستيم.

اگر ما امروز اينجا صحبت نكنيم می‌دانيم فردا و پس‌فردا اختيار نماز خواندن را نيز از ما خواهند گرفت. آنها حتی تمام تلاششان را كردند كه انتخابات انجمن اسلامی را لغو كنند.

اين بخشی از سخنان يكی از دانشجويان بود.

يكی ديگر از دانشجويان گفت: ياشار قاجار و عابد توانچه از همكلاسی‌های ما هستند، چرا امروز بايد آنان در دانشگاه نباشند؟ رای 2750 دانشجوی مسلمان را له می‌كنند. فرم تاسيس هيات انتقالی انجمن اسلامی را پخش كردند و آنها را ربودند. چرا به ما می‌گويند اغتشاش‌ طلبيد؟ بگويند اغتشاش‌طلب ماييم كه خواستار تشكل دانشجويی مستقليم يا آنان كه در امور دانشجويان دخالت می‌كنند؟ می‌خواهند فضای دانشگاه را تك‌صديی كنند. دانشجويان نمی‌توانند در اين فضا كار كنند.

يكی ديگر از دانشجويان: رفته رفته عده‌ای دارند ادعای پيغمبری می‌كنند و به هركسی كه می‌خواهند برچسب لائيك و كافر می‌زنند.

خوشبختانه امسال علی‌رغم مخالفت عده‌ای توانستيم انتخابات را برگزار كنيم. در اين شرايط دانشجويان احساس كردند كه انجمن به عنوان تنها تشكل موجود است كه می‌تواند فعاليت‌هايی در آن انجام شود و حمايت قابل توجهی از آن كردند. انجمن تنها تشكلی است كه پشتوانه دانشجويی دارد.

دانشجويان به سمت درب دانشگاه در خيابان وليعصر حركت كردند و برای دقايقی آنجا خطاب به مردم شعارهای خود را تكرار كردند.