ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

در ادامه تظاهرات اعتراضی در آذربايجان
هزاران نفر در ميانه به خيابان ريختند
برخی دانشجويان دستگير شده اطراف مجلس آزاد شدند.

 
 
 
 
 

موج تظاهرات اعتراضی در سراسر آذربايجان شرقی و غربي( نيمی كرد و نيمی آذربايجانی) به شهرستان ميانه رسيد و هزاران نفر از مردم اين شهر به بهانه كاريكاتور اما با شعارهای ملی به خيابان ريختند. هنوز از شمار دستگير شدگان و سرانجام اين تظاهرات خبری مخابره نشده است.

پيش از ميانه، مردم در شهرستان " مشكين شهر" دست به تظاهرات زده بودند. اخبار انتشار يافته حكايت از موج دستگيری در مشكين شهر دارد. از جمله گفته می شود مهندس اسد يعقوبی، مهندس ايرج موذن زاده، جليل مقدسی و فرهاد سروناز در اين شهر بازداشت شده اند. در تهران نيز "حيدرشادی” استاد دانشگاه و نويسنده آذربايجانی همچنان در بازداشت و در زندان اوين است. اين درحالی است كه گفته می شود در روزهای اخير شماری از دستگير شدگان حوالی مجلس در تهران آزاد شده اند. اين عده عمدتا دانشجو بودند و قصد اجتماع در مقابل مجلس و گفتگو با نمايندگان آذربايجانی در مجلس را داشتند كه نيروی انتظامی با آنها به مقابله برخاست و شماری را دستگير كرد. دراين روز مجلسيان با رهبر ديدار داشتند و رهبر برای آنها سخنرانی كرد. نمايندگان شهرهای آذربايجان برای ديدار با دانشجويان به ديدار رهبر نرفته بودند اما نيروی انتظامی كه به فرمان رهبر زير نظر سردار ذوالقدر قائم مقام سابق فرمانده كل سپاه پاسداران و قائم مقام كنونی وزير كشور قرار گرفته اند مانع اين ديدار شد.