ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بازگشت خاتمی از سفر كويت
منطقه نگران آلودگی های اتمی است
 
 
 
 

 

ابطحی ـ بانك توسعه سازمان كنفرانس اسلامی هر ساله با حضور وزيران اقتصاد كشورهای اسلامی نشستی دارد كه به عنوان مهمان ويژه يكی از شخصيت های بين‌المللی سخنران اين اجلاس است. امسال اين نشست در كويت برگزار ‌شد و آقای خاتمی مهمان ويژه آن بود. به همين دليل دو سه روزی با آقای خاتمی در كويت بوديم. اما اگر چه دليل دعوت رئيس‌جمهور سابق ايران، اجلاس بانك توسعه بود ولی دولت كويت از ايشان به عنوان مهمان رسمی و تقريباً با پروتكل رهبران كشورها استقبال كرد و ملاقات با امير، نخست‌وزير، وليعهد، رئيس مجلس و مذاكرات مهم با آن‌ها و ضيافت رسمی نخست‌وزير به افتخار آقای خاتمی با حضور همه شخصيت‌های سياسی كويت جزء برنامه‌های رسمی بود. در فرودگاه نيز وزير دربار و وزير اقتصاد به نمايندگی از امير حاضر بودند.

همه مسئولان رسمی از دوران رياست‌جمهوری خاتمی با عنوان دوران آرامش منطقه خليج‌فارس ياد می كردند. گرچه امير كويت نگرانی خود از مسئله هسته‌ای ايران را با تعبير نگرانی از آلوده شدن خليج فارس به زباله‌های اتمی بروز داد.

أقای جعفر موسوی سفيرايران هم مورد علاقه مردم و دولت كويت است و در شرف تغيير. فضای رسانه‌ای كويت هم خيلی به سفر و سخنان آقای خاتمی منعطف بود.

وزير دربار كويت وقتی متوجه شد كه آقای خاتمی با پروازهای عمومی به كويت آمده و به دليل نبود هواپيما در پايان سفر، ايشان قرار است از طريق يكی از شهرستان‌های ايران و تغيير پرواز به تهران سفر كند، اصرار عجيبی می‌كرد كه هواپيمای اختصاصی در اختيار آقای خاتمی و همراهان قرار دهد كه طبيعی بود با مخالفت سرسختانه‌ آقای خاتمی مواجه شد. احساس عجيبی در اين سفرها وجود دارد كه مشخص می كند خاتمی برای كشور سرمايه بزرگی است كه در شرايط فعلی می تواند نقش برجسته‌ای داشته باشد، هرچند حاكمان فعلی آن را ناديده بگيرند.