ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ابطحی:
به حرف های هاشمی گوش كنيد
تا حدس هائی درباره اوضاع بزنيد
 
 
 
 

 

 ابطحی- ديشب من و خيلی از دوستان ديگر، تنها شبی بود كه توانستيم در مراسم امام شركت كنيم. آقای هاشمی رفسنجانی سخنران مراسم بود. وقتی به حرم رفتيم حاج حسن آقا بر خلاف رويه پشت تريبون رفت تا از آقای هاشمی تجليل كند. حوادث كشور به سمتی رفته است كه همه  علاقمندند تاريخ سياسی هاشمی را مورد توجه قراردهند و بی مهری های رايج را جبران كنند.

(سپس نوبت سخنرانی آقای هاشمی رسيد) من داشتم در وسط سخنرانی هاشمی با بغل دستی ام حرف ميزدم كه يكی از بزگان به بغلم زد كه اين قسمت حرف هاشمی را گوش كن. داشت می گفت: با يك ديپلماسی قوی و با حرفهائی كه در دنيا مقبول بيفتد بايد حرف سياسی زد و كار را پيش برد. ما هم گوش داديم وحدس هايی زدم كه چرا اين قسمت مورد توجه قرار گرفت.