ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  علی افشاری – اكبر عطری
سيمای ج. ا دروغ می گويد
ديدار با بلر و بوش نداشته ايم
واسطه های خودشان دربه در دنبال وقت ملاقات اند!
 
 
 
 

 

صدا و سيمای جمهوری اسلامی در ادامه دروغ پراكنی و نشر اكاذيب، در بخش خبری بيست و سی شبكه دوم به نقل از برخی منابع ناشناس مدعی شد كه اينجانبان "با بلر و بوش ملاقات كرده ايم " .اين نخستين بار نيست كه اين رسانه حكومتی كه رسالتش تحريف و قلب واقعيت به نفع قبضه كنند گان قدرت است به انتشار موارد كذب و بی اساس در مورد ما می پردازد . آقايان بهتر است به جای پخش خبر به نقل از منابع ناشناس از واسطه ها و عوامل خود كه شب و روز به دنبال فرصتی در خفا برای مذاكره با كاخ سفيد و دولت انگلستان و دريافت تضمين امنيتی از سوی آنها در ازاء حاتم بخشی از كيسه ملت می گردند ، بپرسند تا چه كسانی در جلسه با آقايان بوش و بلر حضور داشته اند! البته می دانيم اين ها همه تاوان فعاليت های مان در دفاع از حقوق ملت، دموكراسی خواهی و مبارزه با خود كامگی و نقض حقوق بشر است .

اين روزها حاكميت در تلاش است اعتراضات خود جوش دانشجويی و مردمی را به خارج منتسب كند تا بدين ترتيب از پاسخگوبی به مطالبات بگريزد. از اين رو هدف از پخش اين خبر تهيه خوراك برای اجرای سناريوهای امنيتی جهت بازداشت فعالين دانشجويی است، تا در سايه شرايط  و محدوديت های خاص بازداشت بتوانند اعترافات لازم جهت اثبات رد پای دشمن فرضی در اعتراضات اخير دانشجويی را اخذ كنند!

 حال، مدعيان دروغين اطلاع رسانی آزاد يا به پاس اخلاق رسانه ای تكذيبيه ما در همان بخش خبری  پخش كنند و يا هرچه زودتر مستندات خود را ارائه نمايند تا سيه روی شود هر كه در او غش باشد.